Incident Management op provinciale wegen in Limburg

De Provincie Limburg heeft Incident Management ingevoerd op de drukste provinciale wegen met als doel een vlottere doorstroming van het verkeer na ongelukken. Eerder ging Noord-Holland daar al toe over. Er zijn afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat en hulpdiensten zoals politie, brandweer, ambulancediensten, ANWB en bergingsbedrijven.
In de regel betekent een betere afstemming en samenwerking van deze overheden en diensten een tijdwinst van een kwartier, aldus de provincie Limburg. Hierdoor wordt een incident sneller afgehandeld. Bijvoorbeeld doordat voertuigen na een ongeluk vlotter van de weg naar de vluchtstrook kunnen worden verplaatst en het andere verkeer weer kan doorrijden. Maar ook dat eerder omleidingsroutes worden geregeld of dat bergings- en schoonmaakbedrijven eerder hun werk kunnen doen.
TNO heeft berekend dat Indicent Management jaarlijks in heel Nederland een besparing oplevert van € 150 miljoen. Dat gaan het om zaken als minder voertuigverliesuren, meer verkeersveiligheid, minder verkeersslachtoffers en minder sluipverkeer. De baten in Limburg worden geschat op maximaal € 300.000 per jaar. Daar staat tegenover dat de Provincie jaarlijks € 75.000 moet uitgeven, onder andere in het afstemmen van de communicatiemiddelen op die van rijkswaterstaat. Dat betekent dat op termijn Rijkswaterstaat en Provincie meldingen afhandelen op elkaars wegennet, al naar gelang wie het snelst ter plaatse kan zijn. Via de Verkeerscentrale Zuid-Nederland in Geldrop kunnen centralisten namelijk zien welke dienstauto het dichtst in de buurt is van het incident.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.