Weggebruikers op verkeerde been door navigatiesysteem

Een flink deel van de automobilisten rijdt verkeerd op de Randweg Eindhoven, omdat ze op hun navigatiesysteem vertrouwen. Na voltooiing van de vernieuwde Randweg zijn veel navigatiesystemen nog niet daarop aangepast.

Sinds de ingebruikname van de nieuwe Randweg Eindhoven wordt Rijkswaterstaat geconfronteerd met een groot aantal verkeerdrijders. Verkeerdrijders zijn de weggebruikers die -omdat men eerder een verkeerde keuze maakte- direct na het verlaten van de afrit van de autosnelweg weer kiezen voor de toerit in de tegengestelde richting. Tijdens een steekproef afgelopen zomer bleek dat in een paar uur tijd (van 10:00 tot 15:00 uur) circa 400 weggebruikers per uur verkeerd waren gereden. Daarbij speelt dat rond Eindhoven hoofd- en parallelbanen geschieden zijn, waardoor verkeerd rijden betekent dat men een fors stuk moet omrijden.
De overgrote meerderheid (80%) van de verkeerdrijders geeft aan hun route niet van te voren te plannen en te vertrouwen op het – vaak niet geupdate – navigatiesysteem in de auto. Dat gold nog eens extra voor buitenlanders. Daarnaast geven, vooral verkeerdrijders met bestemming Eindhoven, aan dat zij verkeerd zijn gereden vanwege de onduidelijkheid van het nieuwe systeem met parallel- en de hoofdrijbanen en vanwege onduidelijkheden in bebording.
Belangrijkste knelpunten die naar voren kwamen waren de aanduiding van de stad Eindhoven en vliegveld Eindhoven Airport. Om dit op te lossen worden door de gemeente voor de splitsingspunten (waar automobilisten moeten kiezen voor hoofdrijbaan of parallelrijbaan) de term ‘Randweg N2’ te vervangen door ‘Eindhoven’. Op deze manier is het voor automobilisten duidelijker welke rijbaan ze moeten kiezen om in de stad Eindhoven te komen. Op een groot aantal borden op de parallelrijbaan wordt verder het symbool ‘vliegtuig’ geplaatst, zodat het vliegveld gemakkelijker gevonden wordt.
De onderzoekers van Bureau Goudappel Coffeng die het onderzoek verrichtten pleiten verder voor duidelijker borden ‘Navigatiesysteem uit’, die nu al langs de Randweg staan.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Weggebruikers op verkeerde been door navigatiesysteem - VerkeersNet

Weggebruikers op verkeerde been door navigatiesysteem

Een flink deel van de automobilisten rijdt verkeerd op de Randweg Eindhoven, omdat ze op hun navigatiesysteem vertrouwen. Na voltooiing van de vernieuwde Randweg zijn veel navigatiesystemen nog niet daarop aangepast.

Sinds de ingebruikname van de nieuwe Randweg Eindhoven wordt Rijkswaterstaat geconfronteerd met een groot aantal verkeerdrijders. Verkeerdrijders zijn de weggebruikers die -omdat men eerder een verkeerde keuze maakte- direct na het verlaten van de afrit van de autosnelweg weer kiezen voor de toerit in de tegengestelde richting. Tijdens een steekproef afgelopen zomer bleek dat in een paar uur tijd (van 10:00 tot 15:00 uur) circa 400 weggebruikers per uur verkeerd waren gereden. Daarbij speelt dat rond Eindhoven hoofd- en parallelbanen geschieden zijn, waardoor verkeerd rijden betekent dat men een fors stuk moet omrijden.
De overgrote meerderheid (80%) van de verkeerdrijders geeft aan hun route niet van te voren te plannen en te vertrouwen op het – vaak niet geupdate – navigatiesysteem in de auto. Dat gold nog eens extra voor buitenlanders. Daarnaast geven, vooral verkeerdrijders met bestemming Eindhoven, aan dat zij verkeerd zijn gereden vanwege de onduidelijkheid van het nieuwe systeem met parallel- en de hoofdrijbanen en vanwege onduidelijkheden in bebording.
Belangrijkste knelpunten die naar voren kwamen waren de aanduiding van de stad Eindhoven en vliegveld Eindhoven Airport. Om dit op te lossen worden door de gemeente voor de splitsingspunten (waar automobilisten moeten kiezen voor hoofdrijbaan of parallelrijbaan) de term ‘Randweg N2’ te vervangen door ‘Eindhoven’. Op deze manier is het voor automobilisten duidelijker welke rijbaan ze moeten kiezen om in de stad Eindhoven te komen. Op een groot aantal borden op de parallelrijbaan wordt verder het symbool ‘vliegtuig’ geplaatst, zodat het vliegveld gemakkelijker gevonden wordt.
De onderzoekers van Bureau Goudappel Coffeng die het onderzoek verrichtten pleiten verder voor duidelijker borden ‘Navigatiesysteem uit’, die nu al langs de Randweg staan.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.