VRI-lussen in te zetten voor verkeersmanagement

Het is mogelijk met behulp van meetgegevens van VRI’s een compleet verkeersmanagementsysteem in te richten dat zowel voor DVM gebruikt kan worden als voor functioneel beheer van VRI’s. Dat stelt Willem Mak van City Flow BV en ontwerper van het gelijknamige regelalgoritme.
Hoewel er meer methoden en algoritmen in omloop zijn om VRI-informatie te gebruiken voor verkeersmanagement, biedt het City Flow algoritme een aantal voordelen. Vaak houden algoritmes geen rekening houden met oververzadiging van het verkeer en zijn daarom niet geschikt voor het schatten van de actuele verkeerstoestand. Het ‘City Flow’ algoritme houdt hier wel rekening mee, door op basis van de bezettingsgraden van lussen de mate van oververzadiging te meten. Verder combineert Mak de gegevens met die afkomstig uit een statisch verkeersmodel, waardoor het mogelijk wordt de verkeersintensiteit in een heel netwerk te schatten.
Voor de S105 (Amsterdam centrumring richting A10 West) is een proef gedaan met een reistijdalgoritme. Uit de proef is gebleken dat het mogelijk is met behulp van meetgegevens van VRI’s veel te weten te komen over de actuele verkeerstoestand in een stedelijke omgeving. Met deze data is het mogelijk een compleet verkeersmanagementssysteem in te richten dat zowel voor DVM gebruikt kan worden (zeer korte termijn) als voor functioneel beheer van VRI’s en voor beleidsanalyses op de wat langere termijn. De proef in Amsterdam West toont aan dat de nauwkeurigheid van de berekende reistijden van het algoritme afhankelijk is van detectiedichtheid van de route en de kans op kleinere incidenten. In situaties van zware congestie voorziet het algoritme in tijdige realistische informatie. In geval van incomplete inwinning, of bij een netwerk met niet geregelde kruisingen, is het mogelijk de nauwkeurigheid van de voorspelde reistijden te vergroten door datafusie toe te passen met een reistijdmonitoringssysteem.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.