Zuid-Holland heeft de eerste noodscenario’s op de plank liggen

Een omgevallen vrachtauto die een cruciaal kruispunt blokkeert? In Zuid-Holland treden speciale noodscenario’s in werking die ervoor moeten zorgen dat niet het complete netwerk dichtslibt.
De provincie Zuid-Holland is al een flink eind op weg om bij calamiteiten op de weg direct over te kunnen schakelen op alternatieve routes. Inmiddels zijn al in vier regio’s afspraken daarvoor gemaakt, te weten in Westland, Corridor A15, Holland Rijnland en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.
Het project draait onder de noemer CAR (Coördinatie van de Alternatieve Routes) en het omvat afspraken met alle wegbeheerders, politiekorpsen en andere relevante diensten plus de inzet van een aantal technische hulpmiddelen om het verkeer in geval van nood te geleiden.
Alle noodscenario’s zijn vastgelegd in routeboeken waarin de omleidingroutes zijn beschreven. Op die omleidingroutes worden de verkeersregelprogramma’s aangepast, zodat die een speciaal op afstand aangestuurd noodprogramma kunnen draaien. Weggebruikers worden geïnformeerd met DRIPs, tekstkarren en klapborden. De routes zelf worden of zijn al voorzien van speciale U-borden. Om het verkeer in de gaten te houden worden honderd extra camera’s opgehangen. De eerste scenario’s liggen zijn inmiddels gereed.

Ook  Zuidoost-Brabant
Vanaf 1 november kunnen automobilisten in Zuidoost-Brbant ook gebruik maken van U-routes als rond Eindhoven een snelweg volledig wordt gestremd door een verkeersincident. De wegbeheerders (21 gemeenten, provincie en Rijk) hebben hiervoor in nauwe samenwerking 23 verschillende uitwijkroutes uitgezet. De uitwijkroutes worden ingesteld als een snelweg meer dan een uur gestremd is door een incident. In de regio vindt zo’n incident gemiddeld eenmaal per maand plaats. Er zijn uitwijkroutes gemaakt voor de A2, A50, A58 en A67. Al het verkeer kan nu veilig via geschikte wegen door Eindhoven, omliggende gemeenten en Noord-Limburg worden omgeleid. De routes zijn bewegwijzerd met blauwe U-bordjes. Langs de snelwegen staan speciale borden, die door Rijkswaterstaat kunnen worden opengeklapt. Met politie, brandweer, ambulances zijn afspraken gemaakt over de inzet van de U-routes.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.