Groene Golf helpt de grijze golf

Om inzicht te krijgen in welke maatregelen bijdragen aan een veiliger kruising voor met name de oudere weggebruiker, heeft het Groene Golf Team de ‘Zilveren aanpak’ ontwikkeld. Daarbij wordt extra rekening gehouden met de mogelijkheden en beperkingen van ouderen.

Het Groene Golfteam van Rijkswaterstaat is al een aantal jaren actief in het adviseren van wegbeheerders over verkeersregelingen. Met succes, want per kruispunt behaalt het Groene Golf Team gemiddeld een winst van circa.7.000 voertuigverliesuren per jaar. Sinds de oprichting van het team zijn al ruim 900 verkeersregelinstallaties doorgelicht. Deze analyses leveren Nederland een besparing op van 6,5 miljoen voertuigverliesuren per jaar. Dit leidt jaarlijks tot ongeveer € 70 miljoen aan maatschappelijke baten, aldus een becijfering van het Team.
Sinds begin dit jaar richt een speciaal onderdeel van het Team zich op het inrichten van het functionele onderhoud aan en beheer van verkeerssystemen van wegbeheerders. Het gaat dan onder meer om de vraag of het functioneren van de apparatuur en de uitvoering van de procedures nog aansluit bij de huidige omstandigheden.
Nieuw is ook de ‘Zilveren aanpak’, met oog voor de ouderen in het verkeer. Door afname van zowel cognitieve als fysieke capaciteiten bij sommige senioren heeft deze groep weggebruikers meer tijd nodig om rijtaken voor te bereiden en uit te voeren. Detectie van bewegingen, inschatten van snelheid en het waarnemen van contrast en verschil
in kleuren kan moeilijker worden naarmate men ouder wordt. Ook vinden ouderen het soms lastig om verschillende acties tegelijk uit te voeren en hebben sommige senioren bij het naderen van een kruispunt meer moeite met het inschatten van de snelheid van hun voorganger. Met een ongevallenanalyse en observaties op straat worden veiligheidsissues in kaart gebracht. Het Groene Golf Team adviseert vervolgens wat voor maatregelen er genomen kunnen worden om de veiligheid, geloofwaardigheid en doorstroming voor deze weggebruiker bij deze kruising te verbeteren.
De ‘Zilveren’ aanpak’ is al ingezet bij vier onderzoeken voor de provincie Noord-Brabant. Voor de provincie Limburg worden binnenkort enkele onderzoeken volgens deze aanpak gestart.
Tenslotte besteedt het Groene Golf Team meer tijd aan het optimaliseren van dynamische verkeersmanagementsystemen op het hoofdwegennet. Daarnaast kijkt het Groene Golf Team ook naar de aansluitingen van het onderliggend wegennet op het hoofdwegennet.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.