Buffers kunnen gevolgen van incidenten beperken

Buffers in het verkeersnetwerk kunnen voorkomen dat een klein incident ertoe leidt dat een hele regio vast komt te staan. Het is één van de maatregelen de TU-pomovendus Maaike Snelder bepleit.
Snelder gepromoveerde op het ontwerpen ‘robuuste wegennetwerken’. Een robuust wegennet is een netwerk dat blijft functioneren onder verschillende omstandigheden, zoals incidenten. Maaike Snelder heeft een ontwerpmethode opgesteld waarmee op basis van expertkennis en geavanceerde modelleringtechnieken kan worden bepaald op welke locaties in het wegennetwerk het best welke robuustheidsmaatregelen kunnen worden getroffen. Daarbij gaat het niet in de eerste plaats om nieuwe wegen. Het kan ook gaan om aanpassingen in de vraag naar vervoer, de vervoerwijzekeuze en de routekeuze.
Voorbeelden van andere maatregelen zijn het ontvlechten van wegen en het creëren van een samenhangend onderliggend wegennetwerk. Deze aanpassingen niet gratis, maar uit eerste inschattingen van de kosten blijkt dat de baten circa twee keer zo hoog kunnen zijn.
Zo blijkt bijvoorbeeld dat het instellen van één alternatieve route in het netwerk van Rotterdam de reistijd bij een incident tot 77 procent kan verminderen. Buffers kunnen ook een belangrijke rol spelen bij incidenten. Zo’n buffer kan bijvoorbeeld bestaan uit een extra opstelstrook voor een knooppunt waar automobilisten kunnen wachten tot er weer plaats is op de weg. Snelder vergelijkt de buffers met de elektronische buffers die telecomproviders gebruiken bij druk verkeer. Als het netwerk aan zijn capaciteit zit, worden bestanden tijdelijk opgeslagen en pas doorgezonden als er weer ruimte is.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.