10 Procent minder vertraging op A10, mede door toeritdosering

De doorstroming van het verkeer op de A10 is in de avondspits verbeterd door toepassing van toeritdoseerlichten en kleine wegaanpassingen op de A10 en de aansluitende Amsterdamse wegen. Daarmee is voor de meeste weggebruikers de reistijd korter geworden. Op een gemiddelde werkdag is de vertraging op de ring A10 met ruim 10 procent afgenomen.
Dit blijkt uit een onderzoek van Rijkswaterstaat naar de inzet van verkeersmaatregelen door de gezamenlijke wegbeheerders, langs, op en naar de A10. De maatregelen zijn getroffen in het kader van het project Verbeteren doorstroming A10. De onderzochte maatregelen zijn toeritdoseerlichten en kleine wegaanpassingen. In het onderzoek is nauwelijks hinder op het stedelijke wegennet, zoals extra (sluip)verkeer of wachtrijen met blokkades van kruispunten, geconstateerd.
Het onderzoek toont volgens Rijkswaterstaat aan dat weggebruikers zelf ook een betere doorstroming op de A10 ervaren. Tweederde van de weggebruikers meent dat de doseerlichten op de toeritten naar de A10 daaraan bijdragen. In het onderzoek is met metingen de werking van de 32 toeritdoseerlichten (TDI’s) en kleine wegaanpassingen onderzocht. Daarnaast is de mening en het gedrag van de weggebruikers geëvalueerd. In 2011 vindt een tweede onderzoek plaats naar de effecten van de verkeerscenario’s. Deze zorgen voor een gecoördineerde inzet van dynamische route-informatiepanelen in de berm, de TDI’s en de verkeersregelinstallaties. De verwachting is dat in de tweede helft van 2011 de resultaten hiervan bekend zijn.

Op de onderzochte routes over de A10 is de reistijd vooral verbeterd in de avondspits. In de ochtendspits zijn de reistijdwinsten kleiner. Ook de betrouwbaarheid van de reistijden is verbeterd. Op een gemiddelde werkdag is de hoeveelheid vertraging die weggebruikers hebben, op de ring A10 met ruim 10 procent afgenomen. Tweederde van de ondervraagde weggebruikers (63%) geeft aan dat de doseerlichten bijdragen aan een betere doorstroming op de A10 en is voorstander van het gebruik van TDI’s. In de avondspits ervaart men de doorstroming groter dan in de ochtendspits. Weggebruikers zeggen ook minder vaak in de file op de A10 te staan. Aan het onderzoek hebben ongeveer 1000 weggebruikers deelgenomen.

In de afgelopen twee jaar is een mix aan maatregelen getroffen door Rijkswaterstaat en gemeente Amsterdam op en langs de A10 en diverse Amsterdamse wegen, onder andere bij de S100 en S116. Zoals kleine aanpassingen aan toe- en afritten van de A10, het slimmer afstellen van verkeerslichten, het plaatsen van TDI’s en dynamische route-informatiepanelen in de berm. Daarnaast zijn TDI’s gekoppeld aan Amsterdamse verkeerslichten, die het dichtst bij de toerit staat. Hierdoor is het mogelijk om de hoeveelheid verkeer dat de A10 opgaat, beter te regelen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.