Smart mobility Helmond. Foto: provincie Noord-Brabant

Kapitaalinjectie versnelt komst innovatiecentrum slimme mobiliteit

Foto: provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant investeert 2,5 miljoen euro om de realisatie van een open innovatiecentrum voor slimme mobiliteitsoplossingen te versnellen. De provincie trekt daarin samen op met initiatiefnemers TNO en de gemeente Helmond.

Nederland heeft een goede reputatie als het gaat om slimme mobiliteitsinnovaties die moeten leiden tot minder uitstoot, meer efficiëntie en grotere verkeersveiligheid. Het gaat niet alleen om het intelligent functioneren van voertuigen, maar ook om de omgeving waarin dat gebeurt. Onderzoek en ontwikkelingen zijn daarop in toenemende mate afgestemd. Om van experimenteren met slimme mobiliteit tot opschaling richting praktijk te evolueren is het nodig innovaties te toetsen op systeemniveau, juist ook wat betreft de maatschappelijke impact. De investering van 2,5 miljoen euro wordt dit jaar ingezet om de testinfrastructuur te realiseren waarmee nieuwe mobiliteitsoplossingen zijn te optimaliseren.

Een stap verder

Ellen Lastdrager, managing director Traffic & Transport bij TNO: “Onze ambitie is om met het open innovatiecentrum vruchtbare grond te bieden aan bekende en nieuwe partners in innovatie-ecosystemen. Die ecosystemen gaan een stap verder, zodat we samen de toekomstige systemische mobiliteitsuitdagingen bij de hoorns kunnen vatten én daarmee tegelijkertijd de economische slagkracht van Nederland en zuidoost-Brabant in het bijzonder kunnen vergroten. De uitdaging én kans ligt daarbij in het verbinden van de traditionele ‘automotive’-industrie met de ICT-sector en nationale en regionale overheden.”

Onderzoeksfaciliteiten en anders samenwerken

Om die ambitie te kunnen verwezenlijken zijn breed toegankelijke geavanceerde onderzoeksfaciliteiten en nieuwe innovatieve manieren van samenwerken nodig. Gedeelde research & development biedt het voordeel om kennisontwikkeling en implementatie in de dagelijkse praktijk te versnellen en verlaagt bovendien de drempel voor het MKB om met innovatie aan de slag te gaan. Om de bestaande testfaciliteiten te transformeren tot een breed gedeeld open innovatiecentrum is samen met de partners een aantal vervolgstappen gedefinieerd. Die moeten helpen om innovatieprojecten en programmatische samenwerking binnen de zogenoemde innovatie-ecosystemen te stimuleren. Het gaat dan onder meer om positionering en passende huisvesting.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Jacques Geluk

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.