Netwerk landbouwroutes Zeeland

De provincie Zeeland, de Zeeuwse waterschappen en Rijkswaterstaat Zeeland Werken aan de vaststelling van een Netwerk Hoofdroutes Landbouwverkeer.
Opzet is een kaart te ontwikkelen met daarop de hoofdroutes voor landbouwverkeer in Zeeland. Ook wil men knelpunten  identi?ceren een kwaliteit definiëren voor de afwikkeling. Omdat de aanpak ook door andere regio’s kan worden toegepast, betaalt het ministerie van Infrastructuur en Milieu mee. Inmiddels is het netwerk in kaart gebracht en wordt overlegd met andere stakeholders uit de ruimtelijke ordening en landschap & natuur en recreatie. Dan moet de politieke besluitvorming volgen. April 2011 jaar moet het plan rond zijn.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.