Verkeersmodellen te ingewikkeld

Verkeersmodellen zijn te ingewikkeld geworden en van de resultaten wordt vaak teveel verwacht. Dat is de strekking van de uitkomst van een onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Dat vindt dat de kwaliteit van de modellen beter moet en dat de uitkomsten beter moeten worden uitgelegd.

Er worden soms te veel en te complexe berekeningen gemaakt, terwijl een globaal antwoord zou volstaan, aldus het KIM. Eenvoudige verkeersmodellen, vuistregels en expertkennis zijn vaak al genoeg. Eén ‘supermodel’ is lang niet altijd de meest efficiënte oplossing. Bovendien vertrouwen mensen de uitkomsten van modelberekeningen lang niet altijd. Dat komt omdat kwaliteitsmanagement van veel verkeersmodellen onduidelijk en onvolledig is. Er moet daarom bijvoorbeeld een keurmerk komen voor modellen, vindt KIM, die onder meer naar modellen keek als het LMS, het NRM, ALBASTROS, DYNAMO, Kast, enz.

De verwachtingen van beleidsmedewerkers, bestuurders en politici ten aanzien van de uitkomsten van modellen zijn vaak ook niet realistisch. Zij verwachten bijvoorbeeld dat een verkeersmodel een uiterst nauwkeurige en betrouwbare schatting geeft van congestie op een wegvak in de verre toekomst. En soms worden de modeluitkomsten als absolute waarheden gepresenteerd. Een betere presentatie van modeluitkomsten voorkomt onrealistische verwachtingen als gevolg van te weinig inzicht bij gebruikers. En een leidraad kan meer duidelijkheid scheppen over het juiste gebruik van modeluitkomsten in beleidsprocessen. KIM pleit verder voor een permanente stuurgroep van gebruikers die toeziet op de kwaliteit van verkeersmodellen.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.