Landelijke databank wegwerkzaamheden

Alle provincies gaan deelnemen aan NDW Wegwerkzaamheden. Dit betekent dat NDW voor wegwerkzaamheden acht nieuwe deelnemers krijgt en daarmee een landsdekkende databank wordt.
Sinds oktober 2010 zijn al gegevens over actuele en geplande wegwerkzaamheden beschikbaar via de NDW-databank, zowel van rijkswegen als van een deel van het het onderliggend wegennet. Wegbeheerders registeren toekomstige wegwerkzaamheden in de hiervoor bestaande systemen: LTC Andes, ViaStat InMaps of Goudappel Coffeng. Via standaard koppelingen worden de data naar NDW gestuurd voor verdere verspreiding naar o.a. aanbieders van verkeersinformatie.
Verder maakte de NDW bekend dat de eerste vijf serviceproviders de licentie-overeenkomst met NDW hebben ondertekend. Dit betekent dat zij nu formeel afnemer zijn van NDW-gegevens. Het gaat om ARS, Tenuki, VID, Locatienet en Fileindex.nl.

En ook KPN is klant. De telecomprovider is enkele weken geleden gestart met een Blackberry campagne op het product KPN OpWeg, een navigatiedienst voor de mobiele telefoon. Informatie over files en de doorstroming op de wegen neemt KPN af van NDW. Dit betekent dat gebruikers verkeersinformatie krijgen over zowel het hoofdwegennet als het onderliggend wegennet. Klanten met KPN OpWeg krijgen automatisch een snellere route voorgeschoteld zodra er files worden waargenomen. De ernst van de vertraging wordt met kleurcoderingen aangegeven en tevens wordt de vertragingstijd in minuten vermeld.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Landelijke databank wegwerkzaamheden - VerkeersNet

Landelijke databank wegwerkzaamheden

Alle provincies gaan deelnemen aan NDW Wegwerkzaamheden. Dit betekent dat NDW voor wegwerkzaamheden acht nieuwe deelnemers krijgt en daarmee een landsdekkende databank wordt.
Sinds oktober 2010 zijn al gegevens over actuele en geplande wegwerkzaamheden beschikbaar via de NDW-databank, zowel van rijkswegen als van een deel van het het onderliggend wegennet. Wegbeheerders registeren toekomstige wegwerkzaamheden in de hiervoor bestaande systemen: LTC Andes, ViaStat InMaps of Goudappel Coffeng. Via standaard koppelingen worden de data naar NDW gestuurd voor verdere verspreiding naar o.a. aanbieders van verkeersinformatie.
Verder maakte de NDW bekend dat de eerste vijf serviceproviders de licentie-overeenkomst met NDW hebben ondertekend. Dit betekent dat zij nu formeel afnemer zijn van NDW-gegevens. Het gaat om ARS, Tenuki, VID, Locatienet en Fileindex.nl.

En ook KPN is klant. De telecomprovider is enkele weken geleden gestart met een Blackberry campagne op het product KPN OpWeg, een navigatiedienst voor de mobiele telefoon. Informatie over files en de doorstroming op de wegen neemt KPN af van NDW. Dit betekent dat gebruikers verkeersinformatie krijgen over zowel het hoofdwegennet als het onderliggend wegennet. Klanten met KPN OpWeg krijgen automatisch een snellere route voorgeschoteld zodra er files worden waargenomen. De ernst van de vertraging wordt met kleurcoderingen aangegeven en tevens wordt de vertragingstijd in minuten vermeld.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.