IVERA 3.0 in de maak

IVERA is een standaard voor de data uitwisseling tussen VRI’s en centrales. De standaard is vastgelegd in het IVERA protocol dat tot stand is gekomen in overleg tussen wegbeheerders en de verkeersindustrie. Er wordt gewerkt aan een nieuwe versie van het protocol, waarvoor de inbreng wordt gevraagd van wegbeheerders en andere experts.
De huidige 2.10 versie is al beter toegesneden op DVM-toepassingen en de integratie van regelingen en de aansturingen van systemen voor het openbaar vervoer. Voor de toekomst denkt men aan uitbreiding van het protocol, het koppelen van de VRI’s aan netwerkregelingen, aan de communicatie tussen VRI’s en centrales, aan de communicatie tussen centrales onderling en aan het koppelen met andere systemen. Het IVERA bestuur streeft er naar de 3.0 versie van het IVERA protocol eind 2013 op de markt te brengen. IVERA stelt wegbeheerders en andere experts in de gelegenheid tot en met 31 maart 2011 voorstellen te doen voor de nieuwe 3.0 versie van het IVERA protocol via www.astrin.nl.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.