Regionaal Verkeersmanagement krijgt vorm in Midden-Nederland

Om de bereikbaarheid te verbeteren, wordt het wegverkeer in Midden-Nederland in de toekomst steeds meer ‘gemanaged’ vanuit één verkeerscentrale Midden-Nederland. In die ontwikkeling zijn nieuwe stappen gezet: de centrale bediening van verkeerslichten (VRI’s), de plaatsing van veertien berm DRIPS (Dynamische Route Informatie Paneel) rond Utrecht en het ophangen van veertig observatiecamera’s op kruispunten in provincie Utrecht.

Tot voor kort werden verkeerslichten in Midden-Nederland afzonderlijk bediend door verschillende wegbeheerders zoals Rijkswaterstaat en gemeenten. Nu doet de verkeerscentrale Midden-Nederland dat. Met een druk op de knop worden verkeersstromen beïnvloed, bijvoorbeeld door weggebruikers op een overvolle weg langer groen licht te geven. De centrale bediening geschiedt aan de hand van regelscenario’s. Afhankelijk van de actuele verkeerssituatie treedt een draaiboek met specifieke maatregelen in werking. Het (tijdelijk) anders instellen verkeerslichten kan zo’n maatregel zijn.
Een ander instrument om verkeer te managen, is de inzet van tekstkarren en DRIPS. Ze informeren weggebruikers over reistijd, oponthoud of alternatieve routes. Op de toegangswegen in en rond Utrecht zijn tekstkarren inmiddels vervangen door veertien nieuwe berm DRIPS. In tegenstelling tot de tekstkarren staan deze berm DRIPS in directe verbinding met de Verkeerscentrale Midden-Nederland. Het informeren van weggebruikers gaat daardoor een stuk gemakkelijker, er kan á la minute worden ingespeeld op de actuele situatie.
Om de juiste maatregelen te kunnen nemen, moet de Verkeerscentrale weten wat er zich op het wegennet afspeelt. Verspreid over provincie Utrecht zijn daarom op verschillende kruispunten op het onderliggend wegennet in totaal veertig observatiecamera’s geplaatst. De verkeersgeleiders in de verkeerscentrale Midden-Nederland nu met eigen ogen zien wat de verkeersituatie ter plekke is.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.