Onderzoek DVM en kwaliteit verkeersgegevens

De Universiteit van Leuven doet in opdracht van NDW onderzoek naar de relatie tussen toepassingen van DVM en de benodigde kwaliteit van verkeersgegevens.
Wegbeheerders winnen verkeersgegevens in op diverse wegen met verschillende soorten meetapparatuur. Toch zijn wegbeheerders vaak onbekend met de minimaal benodigde kwaliteit van deze gegevens. Het doel van deze studie is om voor wegbeheerders inzichtelijk te maken wat de benodigde kwaliteit en kwantiteit is van de inwinning van gegevens voor verschillende DVM-toepassingen. Ook wordt er gekeken naar hoe deze kwaliteit aansluit op de NDW-kwaliteitsniveaus A en B. In de zomer worden de resultaten van het onderzoek verwacht.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.