Uitrollen bespaart CO2

Wanneer bestuurders hun auto laten uitrollen bij een (aankomend) rood verkeerslicht veroorzaakt die auto minder luchtvervuiling en wordt brandstof bespaard. Het effect wordt versterkt wanneer de automobilist van tevoren weet of hij het groene licht nog zal “halen”.

Dat stelt Mohamed Mahmod aan de Universiteit Twente die op het onderwerp duurzaam coöperatief verkeersmanagement promoveerde. Hij ging na welke milieueffecten optreden wanneer auto en verkeerslicht “van elkaar weten wat ze van plan zijn”. Aan de hand van modelonderzoek met het emissie-simulatieprogramma EnViVer (Vialis/TNO) is de praktijksituatie op het kruispunt Bentinckplein/Statenweg in Rotterdam onderzocht, zo meldt Vialis. Alleen al het anticiperen van automobilisten op de verkeerslichten – waarbij zij worden geïnformeerd over het te verwachten einde van de groenfase – scheelt daar 7 tot 8 % in de emissie van CO2 en NOx, zonder dat de doorstroming van het verkeer daaronder leidt. Deze emissiereductie wordt nog groter wanneer de verkeersregelinstallatie rekening kan houden met de soort verkeer dat het verkeerslicht nadert.

Het onderzoek van Mohamed Mahmod staat in het teken van de toepassing van zogenoemde “coöperatieve systemen”, zoals die sinds 2005 in Europees verband worden ontwikkeld. Hierbij wisselen auto’s informatie uit met elkaar en met verkeersapparatuur langs de weg, waardoor het verkeer veiliger, schoner en efficiënter wordt. Sedert 2010 wordt in het Europese project eCoMove vooral gezocht naar verkeersmanagementtoepassingen die het brandstofverbruik en de uitstoot van CO2 verminderen.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.