Handboek bundelt kennis over verkeersmanagement

De afgelopen jaren is in het vakgebied van verkeersmanagement veel kennis ontwikkeld en ervaring opgedaan. Deze kennis kwam versnipperd beschikbaar. CROW heeft deze kennis nu gebundeld in het nieuw verschenen handboek Verkeersmanagement.

Het handboek bevat een compleet aanbod aan basiskennis over het optimaal benutten van de bestaande infrastructuur. Het handboek bevat onder meer uitleg over de menselijke factor, verkeerstroomtheorie en hoe verkeersgegevens te verzamelen. Verder gaat het in op verkeersregelingen en netwerkregelingen. Uitgebreid aandacht is er voor gebiedsgericht benutten en regelscenario’s. En tenslotte komen ook onderwerpen als organisatie, evaluatie en de effecten van verkeersmanagement aan bod. Tot auteurs behoort onder andere prof. Dr. Ir. Serge Hoogendoorn van de TU Delft en ir. Ad Wison, specialist verkeersregelingen.

 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.