TomTom wil zoveel mogelijk automobilisten alternatieve routes bieden

Rijden in de file is een stressvolle aangelegenheid. Vooral bij mannen kan de stress met 60 procent oplopen. Vrouwen laten zich minder makkelijk van de wijs brengen. Bij hen neemt de stress met 8 procent toe in de file. Maar files vermijden is niet alleen goed voor de gezondheid van de bestuurder. Als meer automobilisten een alternatieve route nemen, profiteren alle weggebruikers daar van, zo stelt TomTom.
De gezondheidseffecten ontleent TomTom aan een onderzoek van een Engelse gezondheidspsycholoog David Moxon die deze wetenschap zou hebben opgedaan op basis van speekselonderzoek bij een groep proefrijders. Maar serieuzer van toon is de claim van TomTom dat goede verkeersinformatie de reistijd gemiddeld met 15 procent terugdringt. Of omdat automobilisten files weten te vermijden of omdat ze bijvoorbeeld het vertrektijdstip aanpassen. Verder heeft men berekend dat als 10 procent van de automobilisten met een systeem van TomTom zou rijden dat real time omleidingsroutes biedt, dit ten goede zou komen aan álle automobilisten in de vorm van een totale reistijdbesparing van 5%.

De claims passen allemaal binnen de TomTom-strategie om meer systemen te verkopen die dergelijke real time omleidingsroutes bieden en waarvoor men een betaald abonnement moet afsluiten. Dat biedt het bedrijf als voordeel dat men minder afhankelijk wordt van de omzet van de ‘kastjes’ en meer lange-termijninkomsten genereert uit abonnementen. Bovendien is TomTom zo in staat de kwaliteit van de aangeboden verkeersinfo verder te verbeteren, omdat dergelijke systemen ook real time verkeersdata terug leveren. Bij de gewone TomTom’s gebeurt dat pas als de gebruiker het apparaat aansluit op zijn pc.
Dit alles leidt ertoe dat meer automobilisten de files zullen gaan ontwijken en voor alternatieve routes kiezen. Volgens TomTom wordt het effect van ongewenste files in de dorpskern als gevolg van overmatig TomTom-gebruik schromelijk overdreven. Uit onderzoek zou blijken dat maar een fractie van het als hinderlijke ervaren sluipverkeer een gevolg is van het gebruik van navigatieapparatuur. Men is dan ook niet van plan om verzoeken van wegbeheerder te honoreren om bepaalde routes uit het netwerk te schrappen. Wel biedt TomTom voor fleetmanagers speciale pakketten, waarmee vrachtwagens bepaalde routes of bepaalde verkeersbewegingen mijden. Zo bouwt TomTom bijvoorbeeld de optie in om rechtsafbewegingen te minimaliseren, omdat zo conflicten met fietsers zijn te vermijden. En verder biedt men wegbeheerders nieuwe mogelijkheden om oorzaken van sluipverkeer- en andere verkeersproblemen aan te pakken. Want behalve dat de data wordt gebruikt voor het leveren van verkeersinformatie, is ook de teruglevering van zowel actuele als historische data aan wegbeheerders een jonge maar groeiende markt voor TomTom.
Zo wordt TomTom-data gebruikt om de effecten van het Haagse verkeerscirculatieplan te evalueren. Historische data uit 2008 wordt vergeleken met de actuele gegevens die nu uit de systemen rollen. En in Amerika is dergelijke data al gebruikt om de gunstigste vestigingsplaats voor bedrijven vast te stellen. De bereikbaarheid op alle momenten van de dag voor een bepaalde locatie kan eenvoudig aanschouwelijk worden gemaakt. En met de actuele verkeersdata worden inmiddels ook al bermdrips aangestuurd, bijvoorbeeld langs de A28. Volgens Tomtom heeft onderzoek in Noord-Brabant aangetoond dat de kwaliteit van de verkeersdata als het gaat om reistijden niet onderdoet voor date verkregen uit kentekenwaarneming.
Dat het TomTom serieus is om meer realtime TomTom’s aan de man te brengen, blijkt uit het feit dat het bedrijf dezer dagen een omvangrijke reclamecampagne uit inzet, waarbij zelf John Cleese is ingeschakeld om de consument over te halen de oude apparaten in te ruilen voor de nieuwe realtime varianten.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.