Reistijden ook te bepalen met VRI-data

Reistijden kunnen op veel manieren worden gemeten. Het gebeurt onder meer via kentekenwaarneming, bluetooth of door gsm-data cq. tomtom-data te gebruiken. Tilburg heeft een proef gedaan met data uit de verkeersregelinstallaties.

De proef werd gedaan op de Ringbaan-West. Onlangs is daar een dynamische groene golf ingesteld. Via de lussen is informatie over voertuigen en hun specifieke kenmerken verzameld. Met intelligente software is steeds bekeken of en wanneer eenzelfde voertuig stroomafwaarts een stopstreep passeerde. Vervolgens is voor iedere relatie van stopstreep tot stopstreep de reistijd bepaald. Door die te middelen en te sommeren is de reistijd voor het traject verkregen. Het project werd uitgevoerd door IT&T.

Doordat de onderlinge afstanden tussen VRI’s betrekkelijk klein zijn, worden zo vrij actuele reistijden verkregen, aldus IT&T. Dat is ook een voorwaarde voor de toepasbaarheid van deze aanpak.

Groen Licht Verkeersadviezen heeft nagegaan of zo verkregen reistijden voldoende betrouwbaar zijn. Op drie representatieve dagen hebben twee personenauto’s tussen 6 en 20 uur over verschillende trajecten gereden. Waarnemers registreerden de tijdstippen van het passeren van de stopstreep van de VRI’s. Uit het onderzoek bleek dat de trends in het verloop van de reistijd goed gevolgd worden. De procentuele afwijkingen van daggemiddeldes vallen binnen de marge: op reguliere dagen minder dan 10%. Wel had het systeem wat moeite als er wegwerkzaamheden op het traject plaatsvonden.

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.