Zandbak tegen sluipverkeer

Plattelandswegen worden vaak oneigenlijk gebruikt. Een mogelijk oplossing is de aanleg van een zandbak in de weg. Het is één van de oplossingen in het voorbeeldenboek ‘Aanpak sluipverkeer: naar een eigenlijk gebruik van plattelandswegen’ van de Vlaamse Landmaatschappij.

In het voorbeeldenboek komen voorbeelden aan bod om dat oneigenlijk gebruik te voorkomen en aan te pakken. De publicatie geeft een aantal mogelijkheden daartoe, zoals het plaatsen van tractorsluizen, de ombouw tot tweesporenwegen en het plaatsen van verkeersborden. Een relatief simpele oplossing, met overigens zowel voor- als nadelen, is de zandbak. Een zandbak weert het ongewenst autoverkeer en maakt de verkeerssituatie veiliger voor fietsverkeer en voetgangers, aldus de pubicatie. Naastliggende fietspaden worden beduidend minder vervuild door autoverkeer en vereisen dus ook minder onderhoud. Het hoogteverschil of de diepte van een zandbak moet groter zijn dan de grondspeling van een personen- en een terreinwagen maar minder dan van een vrachtwagen of landbouwvoertuig. De efficiëntie van de zandbak hangt af van de opvulling met los fijn zand waarin personenwagens  zich vast rijden. Aan beide zijden van de zandbak kan een fietspad in betonstraatstenen worden aangelegd voor een veilige passage van het fietsverkeer. Extra bebording is nodig, omdat een zandbak potentieel onveilig is voor automobilisten, aldus de Vlaamse Landmaatschappij.
Maar de uitgave geeft ook high-tech voorbeelden om sluipverkeer aan te pakken. Zo loopt in Vlaanderen loopt momenteel een proefproject waarbij een digitale vrachtwagensluis wordt uitgetest in de Gentse kanaalzone. De digitale vrachtwagensluis bestaat uit twee poorten: één bij het binnenrijden van het woongebied en één bij het uitrijden. Ze zijn voorzien van een hoogtedetector, een infraroodcamera en een omgevingscamera. Als de doorreistijd van een vrachtauto tussen beide poorten lager ligt dan de vastgelegde referentietijd, wordt de passage als sluipverkeer geregistreerd. Deze gegevens worden automatisch doorgeseind naar de lokale politie die eventueel kan bekeuren op grond van het feit dat alleen bestemmingsverkeer is toegelaten.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.