Geel voor groen: duur en weinig effectief

Het heeft weinig zijn om verkeerslichten, voordat ze groen worden, eerst enkele seconden op geel te laten gaan. Technisch geeft dat veel problemen, invoering zou veel geld kosten en de tijdwinst is minimaal.

Dat stellen prof. Ben Immers en Henk Taale van TrafficQuest, een Expertisecentrum Verkeersmanagement. Het argument voor geel voor groen is dat weggebruikers weten wanneer ze op kunnen trekken en dat zou minder verliestijd moeten opleveren. Onderzoek naar de effecten van wachttijdvoorspellers op de verkeersafwikkeling laat inderdaad zien dat de voertuigen vooraan in de wachtrij de stopstreep sneller passeren, zodat er een enkel voertuig extra afgewikkeld kan worden. Dezelfde effecten mogen bij geel voor groen verwacht worden.

Maar voor het tonen van een geel licht voor het groene licht, moet je weten wanneer de groentijd begint. Het merendeel van de geregelde kruispunten in Nederland wordt door een voertuigafhankelijke regeling geregeld. Doordat dit type regeling werkt met variabele groentijden, laat het begin van de groentijd zich niet makkelijk voorspellen. Daarom is het lastig om van te voren geel te geven. En als het geel wordt op het tijdstip waarop het eigenlijk groen had kunnen worden, verlies je zelfs een aantal seconden en introduceer je extra verliestijd. Het is niet voor niets dat in Duitsland de geel-voor-groen fase maar 1 seconde duurt, aldus Immers en Taale. Voor wat betreft de veiligheid geldt dat er een directe relatie is tussen de geeltijd en de ontruimingstijd. Als voertuigen als gevolg van het geel voor groen eerder het kruispuntvlak op kunnen rijden, moet de ontruimingstijd navenant worden verlengd. Dit betekent dat het resultaat van deze aanpassing nauwelijks tot geen tijdwinst oplevert.

Voor wat betreft de kosten geldt dat de verkeerslichten in Nederland moeten voldoen aan een aantal Europese normen. Deze normeringen stellen eisen aan zowel de hardware als de software van het verkeerssysteem, waardoor signaalovergangen anders dan van groen naar geel naar rood en weer naar groen ook fysiek onmogelijk zijn. Invoering van geel voor groen in Nederland kan hierdoor een kostbare operatie worden. Met meer dan 5000 geregelde kruispunten gaat dat tientallen miljoenen euro’s kosten.

 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.