Den Haag tevreden met resultaten Verkeerscirculatieplan

In 2009 werd de binnenstad van Den Haag voor een deel afgesloten met flexibele pollers. Hierdoor werd de  binnenstad autoluw en het doorgaand autoverkeer moet sindsdien gebruik maken van de centrumring. De straten en pleinen werden heringericht met ruimte voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer, met nieuwe bestrating en meubilair en met meer aandacht voor groen. De gemeente is tevreden met het resultaat. Het doorgaande verkeer door de binnenstad is afgenomen, de bereikbaarheid is niet veranderd, de luchtkwaliteit op de Veerkades is meetbaar verbeterd en het verblijfsklimaat voor fietsers en voetgangers is er op vooruitgegaan.

Dat blijkt uit een evaluatie van het VCP, aldus Inge Molenaar van de gmeente. Er rijdt minder verkeer door de binnenstad. De hoeveelheid verkeer in het gehele onderzocht gebied, binnen de centrumring van Den Haag, is niet afgenomen. Zoals voorzien rijdt het doorgaande autoverkeer via andere routes om de binnenstad heen. Op deze routes is op veel plaatsen meer verkeer geteld. Uit onderzoekgegevens van TomTom blijkt echter dat de rijtijden van de centrumring naar de binnenstad op alle routes gemiddeld korter is geworden of vrijwel gelijk gebleven. De doorstroming van het verkeer is dus per saldo verbeterd, aldus de gemeente.

De bereikbaarheid van de binnenstad voor auto’s is niet veranderd. Dit leidt de gemeente onder meer af uit bezettingsgegevens van parkeergarages en parkeerplaatsen op straat. Ook duurt het niet langer om de binnenstad te bereiken per auto of lijnbus. De rijtijden zijn na implementatie van het verkeerscirculatieplan vaak zelfs korter geworden. In de beleving van de Hagenaar scoort de bereikbaarheid van de binnenstad voor de auto echter nog altijd een onvoldoende.

Het verblijfsklimaat voor fietsers en voetgangers is zichtbaar verbeterd. Door het autoluw maken van de binnenstad is een groot voetgangersgebied ontstaan. Zowel inwoners van Den Haag, als ondernemers en stakeholders zijn positief over de ontwikkelingen die de Haagse binnenstad doormaaktDe bereikbaarheid per fiets en openbaar vervoer scoren zeer goed.

Zowel voor als na invoering van het verkeerscirculatieplan is op 23 locaties de NO2-concentratie gemeten. De verschillen in NO2-concentraties laten zien dat de luchtkwaliteit op de Amsterdamse en Stille Veerkade is verbeterd. Op de andere meetlocaties in Den Haag zijn beperkte verschillen gemeten.

Ten tijde van de effectmeting konden nog geen uitspraken worden gedaan over de effecten van het verkeerscirculatieplan op de verkeersveiligheid. De cijfers over het aantal verkeersongevallen in 2010 waren nog niet bekend. Wel is geregistreerd hoeveel aanrijdingen hebben plaatsgevonden met de zogenaamde pollers die geplaatst zijn om het gebied af te sluiten voor autoverkeer. Direct na invoering was er een piek zichtbaar in het aantal aanrijdingen met deze pollers, in de maanden na invoering daalde dit aantal aanzienlijk. Eind 2010, nadat de pollers weer operationeel waren na tijdlange werkzaamheden, was er een stijging zichtbaar in het aantal aanrijdingen.

Het is niet mogelijk om harde conclusies te trekken over de effecten van het verkeerscirculatieplan op de economie in de Haagse binnenstad. Landelijke ontwikkelingen hebben ook op de Haagse economie grote invloed. Wel blijkt de economische ontwikkeling van Den Haag gunstig in vergelijking met andere steden. Conform landelijke trend kwamen vanaf 2008 er minder bezoekers in de binnenstad en is de leegstand toegenomen. Den Haag scoort hierbij echter relatief goed, waar de leegstand minder sterk is toegenomen, en het aantal bezoekers minder sterk is afgenomen in vergelijking met andere steden. Door het autoluw maken van de binnenstad is een groot aaneengesloten winkelgebied ontstaan. Dit kernwinkelgebied ontwikkelt zich gunstig.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.