Drie op de tien reizigers gebruikt info op DRIPs

Ongeveer 30% van de frequente reizigers verandert wel eens van route als gevolg van informatie die op DRIPs wordt getoond, zo blijkt uit een evaluatie van drie DRIPs en een GRIP met reisinformatie in Noord-Brabant.

Om ervaring op te doen met het tonen van reistijdinformatie loopt in Noord Brabant een pilot waarvoor de provincie vier panelen heeft geplaatst waarop reistijdinformatie wordt getoond: een grafisch paneel (GRIP) op de N261 bij Waalwijk en drie niet-grafische panelen op de N279 rond ‘s-Hertogenbosch en bij Veghel. Voor het GRIP bij Waalwijk geldt dat 14% van de frequente reizigers een bestemming heeft die via twee routes bereikt kan worden. Van de reizigers verandert 29% wel eens van route op basis van informatie op het bord. Voor de DRIPs bij ’s-Hertogenbosch geldt dat het DRIP met informatie richting Ekkersrijt voor 26% van de reizigers relevant is. Het DRIP met reistijden tot aan Uden is voor 42% van de weggebruikers relevant. Van de frequente gebruikers verandert 29% wel eens van route na het passeren van deze DRIPs. Het DRIP bij Veghel toont reistijden tot aan Helmond, Uden en Eindhoven. Deze informatie is respectievelijk voor 23, 23 en 8% van de passanten relevant. Een routekeuze maken is bij het DRIP niet aan de orde. Van de reizigers geeft 31% aan de informatie te gebruiken. Reizigers die incidenteel op een traject reizen met een van de borden met informatie, maken nauwelijks gebruik van de informatie. Zij baseren zich liever op hun navigatiesysteem. Naast een keuze tussen routes worden de borden ook gewaardeerd vanwege het comfort dat geboden wordt, zo geven reizigers aan. Door de informatie kan de reis- en aankomsttijd beter ingeschat worden. De respondenten geven aan dat ze daardoor rustiger rijden, wat de verkeersveiligheid ten goede komt.
De wegkantsystemen hebben een duidelijke toegevoegde waarde op de doorstroming van het verkeer en het comfort van de reiziger. Zeker als aan de informatie ook toegevoegd wordt wat de oorzaak van een stremming is. De toegevoegde waarde ten opzichte van in-car systemen gaat echter afnemen in de komende tien jaar, aldus Michael van Egeraat van de provincie Noord Brabant. Door groei in in-car systemen zijn goedkopere varianten van DRIPs, bijvoorbeeld mobiele DRIPs aan te bevelen boven de duurdere varianten.

 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.