Gegevens Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) ook open voor commerciële doeleinden

Vanaf 1 februari 2012 zijn de gegevens uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), inclusief alle postcodes, door iedereen zonder belemmeringen te gebruiken. Ze kunnen hergebruikt en doorgeleverd worden. Zowel overheden als private partijen mogen de gegevens dan ook voor commerciële doeleinden gebruiken.

Een en ander is het gevolg van de uitspraak van de rechter vandaag in het geding dat PostNl had aangespannen tegen de Staat. De rechter verwierp de bezwaren die PostNl had tegen het volledig vrijgeven van alle (adres)gegevens, inclusief postcodes uit de BAG, aan iedereen die daarover wil beschikken.

Om gegevens te kunnen delen is de Nederlandse overheid bezig met het opzetten van een stelsel van basisregistraties. Voordelen daarvan zijn administratieve lastenverlichting en kostenbesparing. Een van de dertien basisregistraties is de BAG. Daarin worden alle adressen in Nederland eenduidig, actueel en volledig vastgelegd. Daarnaast wordt van alle gebouwen in Nederland geregistreerd waar ze staan (coördinaten) en worden enkele gegevens vermeld, zoals gebruiksdoel, oppervlakte en bouwjaar. Ook biedt de BAG unieke identificatienummers, waardoor het leggen van relaties met andere (basis)registraties eenvoudiger wordt. Overheidsorganen zijn sinds 1 juli 2011 verplicht van de BAG gebruik te maken. Tot nu toe mogen overheidspartijen alle gegevens uit de BAG (gratis) gebruiken voor hun eigen administratie. Private partijen mogen de BAG gebruiken, mits de postcodes niet voor commerciële doeleinden bestemd zijn of dat ze vervolgens aan derden worden verstrekt. Met ingang van 1 februari 2012 komt daar verandering in. Vooral voor bedrijven en dienstverleners levert dat kansen en mogelijkheden op. Zij kunnen bijvoorbeeld toepassingen (apps) maken voor smartphones of tablet-pc’s, waarbij wordt uitgegaan van gegevens uit de BAG.

 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.