CBP: TomTom overtreedt Wet bescherming persoonsgegevens

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) vindt dat TomTom de Wet bescherming persoonsgegevens overtreedt omdat de aan de gebruiker gevraagde toestemming voor verwerking van geolocatiegegevens en de bijbehorende informatie onvoldoende specifiek is.

Geolocatiegegevens die gekoppeld kunnen worden aan een persoon zijn persoonsgegevens. Ze geven een indringend beeld van iemands gedrag, aldus het CBP. Daarom moeten de betrokkenen toestemming geven als een bedrijf deze gegevens wil verwerken en moeten zij in dit kader correct en volledig worden geïnformeerd over wat het met deze gegevens doet. Het CBP concludeert dat TomTom de gebruikers van zijn apparaten onvoldoende informatie geeft over de vraag wat het bedrijf precies doet met de gegevens die het verzamelt van de gebruikers van de apparaten. Via de offline apparaten verkrijgt TomTom historische geolocatiegegevens op het moment dat de gebruiker contact maakt met de servers van TomTom. Via de online versie en de smartphone applicatie verkrijgt TomTom realtime geolocatiegegevens, via de online versie ook historische gegevens. Wat de opslag en verwerking van de historische geolocatiegegevens betreft vraagt TomTom toestemming voor het verzamelen van anonieme gegevens. Het bedrijf verzamelt echter persoonsgegevens, zoals gegevens over het gebruik van het apparaat en de gereden routes. De toestemmingsvraag die het hierbij stelt is daarom onvoldoende specifiek. Voor het verwerken van realtime gegevens op de online apparaten en smartphones, om bijvoorbeeld gerichte file-informatie te kunnen geven, vraagt TomTom de gebruikers geen afzonderlijke toestemming. Hierdoor handelt TomTom in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), aldus het CBP.
Het rapport van de CPB-rapport geeft veel informatie over de werkwijze van TomTom bij de dataverwerking (hoewel sommige passages vanwege de vertrouwelijkheid niet zijn opgenomen in de openbare versie).

Het CBP onderzocht ook de wijze waarop TomTom geolocatiegegevens verstrekt aan derde partijen, waaronder indirect aan de politie. Het concludeert dat TomTom deze gegevens onomkeerbaar heeft ontdaan van identificerende kenmerken en de gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt. Het CBP concludeert daarom dat TomTom bij de verstrekking van geolocatiegegevens aan derden niet in strijd handelt met de Wbp. Het CPB rapport gaat niet in op de vraag of zogenaamde speedprofiles nog aan de politie worden verstrekt, al dan niet via bemiddeling van adviesbureaus. Daarover ontstond vorig jaar nogal wat ophef, waarop TomTom liet weten dat dergelijke gegevens niet meer aan de politie zouden worden doorgespeeld. Wel blijkt uit het CPB-rapport dat de politie regelmatig informatie uit (in beslag genomen) TomTom’s gebruikt om iemands gangen achteraf te kunnen nagaan.

TomTom heeft het CBP toegezegd de toestemmingsvraag en de bijbehorende informatie half februari 2012 op alle apparaten uit te breiden en te preciseren.

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.