Centrale registratie verkeersbesluiten moet kwaliteit navigatie verbeteren

Leveranciers van navigatiesystemen moeten om hun systemen actueel te houden op allerlei manieren gegevens verzamelen. Bijvoorbeeld direct via wegbeheerders of indirect door terugkoppeling van de gebruikers. Dat wordt binnenkort een stuk eenvoudiger, als alle verkeersbesluiten in één database worden opgeslagen.

Wegbeheerders moeten verkeersbesluiten nemen, voordat ze overgaan tot: plaatsing, verwijdering of wijziging van: borden (met gebod of verbod), tekens (o.a. strepen) en fysieke maatregelen (o.a. drempels, bloembakken), die leiden tot beperking of uitbreiding van soorten weggebruikers. De regels hiervoor zijn vastgelegd in de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW).
Op dit moment zijn verkeersbesluiten niet eenduidig gestructureerd en centraal toegankelijk. Daarom is het ministerie van I&M gestart met een procedure tot wijziging van het BABW. Dat betekent concreet dat de huidige verplichting tot mededeling van verkeersbesluiten in een plaatselijke dag- of weekbladen wordt vervangen door de elektronische bekendmaking in de Staatscourant.nl. Aan deze laatste zijn geen directe kosten verbonden, zoals nu bij advertenties. De wegbeheerders kunnen daarmee veel geld besparen (jaarlijks meer dan 1 mln. totaal). Met de centrale voorziening is het ook mogelijk om op eigen websites te publiceren. Geïnteresseerden kunnen zich abonneren om alle of sommige verkeersbesluiten (bijv. plaats) te ontvangen. De planning is er op gericht om het gewijzigde BABW per 1 september 2012 in te voeren.

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.