Weinig animo voor weren vrachtauto’s door aanpassing routeplanners

Proeven om vrachtauto’s te weren op bepaalde routes door navigatiesystemen hierop aan te passen zijn op niets uitgelopen. Wegbeheerders zijn er uiteindelijk toch niet enthousiast voor te krijgen en kaartenmakers konden niet uit de voeten met de weinig gestructureerde aanvoer van informatie.

In 2009 werd een pilotproject gestart in de provincie Zeeland waar een tijdelijk Centraal Loket voor de uitwisseling van weggegevens werd opgezet. Meededen de  centrale en decentrale wegbeheerders, kaartenmakers, leveranciers van navigatie informatie, zowel voor de particuliere als de zakelijke markt, vervoerders en verladers. De wegbeheerders konden alle relevante aanpassingen en veranderingen via één loket doorgeven aan de marktpartijen. De pilot vond echter nergens navolging.
Uit de pilot bleek dat het wegbeheerders niet echt lukte verkeersgegevens structureel door te geven. Volgens het bureau dat de pilot begeleidde ook omdat gebruik van het systeem niet verplicht en dus  vrijblijvend was. Ook het invoeren van de informatie in een centraal loket liep niet goed. Tenslotte verliep de gegevensuitwisseling inhoudelijk te ongestructureerd  (alleen via pdf-jes), waardoor bewerking door kaartenmakers nodig bleef. Tot slot bleef onduidelijk hoe en wanneer de wijzigingen daadwerkelijk worden doorgevoerd in de kaarten van weggebruikers.
Eerder al liep een pilot in Drenthe op niets uit. Daar kregen chauffeurs van zo’n 100 vrachtwagens afgestemde routeadviezen, maar daar deze ze weinig mee.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.