Slimme kilometerheffing wijzigt mobiliteitsgedrag

Uit een kleinschalige praktijkproef in Leuven blijkt dat automobilisten zich laten beïnvloeden door een kilometerheffing naar plaats, tijd, afstand en type voertuig.

Een consortium van bedrijven waaronder IBM, NXP en Transport and Mobility Leuven hield in september 2011 in samenwerking met de stad Leuven een praktijkproef om de werkbaarheid van een systeem voor kilometerheffing aan te tonen. In totaal werden 11.000 ritten uitgevoerd en bijna 100.000 km afgelegd.

De eerste twee maanden werd een nulmeting uitgevoerd, waarbij het normale mobiliteitsgedrag van de proefpersonen in kaart werd gebracht. In de tweede fase werd de eigenlijke test uitgevoerd waarin de proefpersonen zich meer bewust werden van hun mobiliteitsgedrag. Zij reden rond en hun trajecten werden belast op basis van wegtype, tijdstip, afstand en milieukenmerken van het voertuig. Een kleine auto betaalde zo in de daluren op de snelweg 1,5 eurocent per kilometer. Een zwaardere auto betaalde in de spits op een lokale weg ruim 6 cent per kilometer. Ze konden de (fictieve) kosten van hun rit volgen op een persoonlijke On-Board Unit, of online een overzicht krijgen van hun afgelegde trajecten en de prijs die ze ervoor zouden betalen. Ter motivatie viel er een prijs te verdienen voor de beste scorende deelnemer. De laatste maand werd de kilometerheffing weer uitgeschakeld en werd er gekeken of de proefpersonen in hun oude mobiliteitsgewoonten terugvielen.

Tijdens de test werd bij de proefpersonen een aantoonbare wijziging in hun mobiliteitsgedrag vastgesteld. Ruim de helft ging goedkoper rijden. Testgebruikers reden bijvoorbeeld minder in de piekperiode op lokale (sluip)wegen men koos vaker voor de daluren. Ook namen ze meer hun toevlucht tot openbaar vervoer en thuiswerken. Wel viel driekwart terug in het oude mobiliteitsgedag toen de kilometerheffing werd uitgeschakeld. Volgens het consortium toont de proef aan dat de techniek klaar is voor de kilometerheffing.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.