Enschede gaat verder met reistijddetectie via vri-lussen

Enschede heeft een proef afgesloten met het verzamelen van actuele reistijden via detectielussen van verkeerslichten. De gemeente is tevreden met de resultaten en gaat het systeem verder uitrollen.
Het systeem is gebaseerd op het principe dat elk voertuig dat een detectielus bij een verkeerslicht passeert automatisch een uniek massa-inductieprofiel af. Al deze profielen worden per lus, per kruispunt en per tijdseenheid opgeslagen en vergeleken met de opgeslagen profielen bij de andere kruispunten met verkeerslichten. Op basis van de matches van overeenkomstige profielen kunnen de reistijden tussen deze kruispunten worden bepaald.

Deze reistijden worden nu verzameld op drie invalswegen en in een database en na verwerking getoond op vier Dynamische Route Informatie Panelen (DRIP’s) langs de Rijksweg 35. Zo kan de bezoekende automobilist vanuit de richting Hengelo respectievelijk Duitsland een goede inschatting maken van de actuele reistijd naar het centrum van Enschede via verschillende routes.
Het systeem biedt volgens leverancier Peek de mogelijkheid om op grote schaal fijnmazig te meten, waarbij de identificatie volledig anoniem, dus niet aan personen of kenteken gelieerd is. Wijzigingen in te meten routes zijn eenvoudig door te voeren. Een ander voordeel van dit systeem is niet alleen het verzamelen van actuele reistijden, maar dat deze gegevens ook gebruikt kunnen worden om herkomsten en bestemmingen op de gemeten routes vast te stellen. Door gebruik te maken van het massa-inductieprofiel worden dure verkeersonderzoeken op straat overbodig.

Om te zien of dit nieuwe VIP systeem voldoende betrouwbaar en valide is, is het systeem in Enschede getest en vergeleken met de resultaten van reistijdcamera’s met kentekenherkenning op dezelfde routes. Uit dit vergelijkend onderzoek blijkt dat de gemeten reistijden van het VIP-systeem in de praktijk goed overeenkomen met de uitkomsten van het camerasysteem, aldus Peek en de gemeente Enschede. Bij normale verkeersbelasting zijn er voldoende passages om tot goede indicaties te komen.

Enschede ziet grote voordelen in de reistijdmetingen met dit VIP-systeem ten opzichte van het huidig toegepaste reistijdcamerasysteem, aldus Gerran Spaan van de gemeente. Enschede gaat daarom in 2012 het VIP-systeem bij 44 belangrijke verkeerslichten op de hoofdinvalswegen invoeren. Het VIP-systeem is minder storingsgevoelig, is flexibeler inzetbaar, ondervindt geen last van weers- en lichtomstandigheden en is vandalismebestendig. Niet onbelangrijk is dat de kruispunten met verkeerslichten al zijn voorzien van vele detectielussen, waardoor grote investeringen overbodig zijn. Daarnaast wil de Gemeente Enschede de data ook gebruiken voor het doorlopend monitoren van het gemeentelijk verkeersbeleid.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Enschede gaat verder met reistijddetectie via vri-lussen - VerkeersNet

Enschede gaat verder met reistijddetectie via vri-lussen

Enschede heeft een proef afgesloten met het verzamelen van actuele reistijden via detectielussen van verkeerslichten. De gemeente is tevreden met de resultaten en gaat het systeem verder uitrollen.
Het systeem is gebaseerd op het principe dat elk voertuig dat een detectielus bij een verkeerslicht passeert automatisch een uniek massa-inductieprofiel af. Al deze profielen worden per lus, per kruispunt en per tijdseenheid opgeslagen en vergeleken met de opgeslagen profielen bij de andere kruispunten met verkeerslichten. Op basis van de matches van overeenkomstige profielen kunnen de reistijden tussen deze kruispunten worden bepaald.

Deze reistijden worden nu verzameld op drie invalswegen en in een database en na verwerking getoond op vier Dynamische Route Informatie Panelen (DRIP’s) langs de Rijksweg 35. Zo kan de bezoekende automobilist vanuit de richting Hengelo respectievelijk Duitsland een goede inschatting maken van de actuele reistijd naar het centrum van Enschede via verschillende routes.
Het systeem biedt volgens leverancier Peek de mogelijkheid om op grote schaal fijnmazig te meten, waarbij de identificatie volledig anoniem, dus niet aan personen of kenteken gelieerd is. Wijzigingen in te meten routes zijn eenvoudig door te voeren. Een ander voordeel van dit systeem is niet alleen het verzamelen van actuele reistijden, maar dat deze gegevens ook gebruikt kunnen worden om herkomsten en bestemmingen op de gemeten routes vast te stellen. Door gebruik te maken van het massa-inductieprofiel worden dure verkeersonderzoeken op straat overbodig.

Om te zien of dit nieuwe VIP systeem voldoende betrouwbaar en valide is, is het systeem in Enschede getest en vergeleken met de resultaten van reistijdcamera’s met kentekenherkenning op dezelfde routes. Uit dit vergelijkend onderzoek blijkt dat de gemeten reistijden van het VIP-systeem in de praktijk goed overeenkomen met de uitkomsten van het camerasysteem, aldus Peek en de gemeente Enschede. Bij normale verkeersbelasting zijn er voldoende passages om tot goede indicaties te komen.

Enschede ziet grote voordelen in de reistijdmetingen met dit VIP-systeem ten opzichte van het huidig toegepaste reistijdcamerasysteem, aldus Gerran Spaan van de gemeente. Enschede gaat daarom in 2012 het VIP-systeem bij 44 belangrijke verkeerslichten op de hoofdinvalswegen invoeren. Het VIP-systeem is minder storingsgevoelig, is flexibeler inzetbaar, ondervindt geen last van weers- en lichtomstandigheden en is vandalismebestendig. Niet onbelangrijk is dat de kruispunten met verkeerslichten al zijn voorzien van vele detectielussen, waardoor grote investeringen overbodig zijn. Daarnaast wil de Gemeente Enschede de data ook gebruiken voor het doorlopend monitoren van het gemeentelijk verkeersbeleid.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.