Verkeersbesluiten voortaan digitaal aanleveren

Vanaf 1 januari 2013 moeten verkeersbesluiten elektronisch bekendgemaakt worden in de elektronische Staatscourant. Belangrijke wegaanpassingen kunnen zo sneller worden doorgevoerd in routeplanners en navigatiesystemen.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ingestemd met een wijziging van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) die dit mogelijk maakt.
De wijziging van het BABW verplicht wegbeheerders voortaan elk verkeersbesluit met een verplichtend of regulerend karakter bekend te maken in de voor ieder toegankelijke, elektronische Staatscourant. Zij kunnen met een elektronische invoerapplicatie mededelingen over nieuwe verkeerssituaties digitaal aanleveren voor publicatie. Dit scheelt publicatiekosten bij wegbeheerders en sluit aan bij het ‘open-data-beleid’ en één-loket-gedachte van dit kabinet.
Verkeersbesluiten, bijvoorbeeld het plaatsen van een milieuzonebord, worden momenteel gepubliceerd in plaatselijke dag- of weekbladen. In de praktijk blijkt dat de makers van digitale kaarten vaak niet tijdig kunnen beschikken over wijzigingen in weggegevens met onvolledige route-informatie tot gevolg.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.