Zwolle aan de slag met geavanceerd verkeerverwijssysteem

Een nieuw verkeerverwijssysteem moet de bereikbaarheid van de binnenstad en de doorstroming op en rond de binnenring van Zwolle verbeteren. Door het verkeer optimaal te informeren en te verwijzen kan de bestaande infrastructuur beter worden benut. Zwolle trekt er bijna een half miljoen euro voor uit.

Door het vervangen of plaatsen van in totaal ruim negentig verwijsborden, waarvan meer dan de helft met mogelijkheid om te wisselen van teksten en/of pijlen, is het mogelijk om naar doelgroep, tijdstip en activiteit verschillende verkeersscenario’s in te stellen. Zo kan het verkeer op de beste manier naar de plaats van bestemming worden geleid. De basis voor het nieuwe systeem is al gelegd door het systeem van de Dynamische Route Informatie Panelen (DRIP’s) op de A28 dat sinds eind 2011 in gebruik is. Door dit systeem uit te bouwen kan het verkeer vanaf de A28 en de provinciale wegen naar de parkeeraccommodaties in en rond de binnenstad worden geleid. Het huidige parkeerverwijssysteem is aan vervanging toe. Door dit systeem op te waarderen kan het uitgroeien tot een dynamisch verkeerverwijssysteem. De (dynamische) verwijsborden worden in de periode augustus tot november 2012 geplaatst. Het ontwikkelen van het verkeerverwijssysteem past in de uitgangspunten en plannen van het project In de ban van de Ring dat tot doel heeft de bereikbaarheid van de binnenstad en de doorstroming op de binnenring te vergroten. Dit najaar starten de eerste van een reeks reconstructiewerkzaamheden aan de westzijde van de binnenstad. Met het verkeerverwijssysteem kunnen scenario’s en alternatieve routes worden aangeboden om de binnenstad bereikbaar te houden en het ongemak/overlast van de werkzaamheden te verzachten.

De realisatie van het verkeerverwijssysteem wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van rijk en provincie vanuit het landelijke programma Beter Benutten.

 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.