Pilot actuele informatie wegwerkzaamheden

De NDW gaat samen met de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en de gemeenten Amsterdam, Haarlem en Haarlemmermeer bekijken of de verkeersinformatie rond wegwerkzaamheden is te verbeteren.

Nu wordt de verkeersinformatie rond wegwerkzaamheden vooral gebaseerd op basis van planninggegevens. Als een planning uitloopt, kan er onverwacht oponthoud optreden voor weggebruikers. En als werken eerder dan gepland klaar zijn, rijden weggebruikers onnodig om. De vraag die in de pilot beantwoord moeten worden, is men weggebruikers nauwkeuriger kan informeren over de verkeershinder rondom wegwerkzaamheden. In de pilot wordt ook bekeken wat daarbij de consequenties zijn voor wegbeheerders en aannemers. Zo is het onder meer van belang dat alle wegbeheerders werken met dezelfde set van informatie-elementen (type wegwerkzaamheden, hinderklassen e.d.). Wat bij de ene wegbeheerder ‘Hinderklasse 2’ heet, mag bij de ander niet ‘Hinderklasse 5’ zijn. Dat is nu nog wel het geval en dit leidt tot verwarring en verkeerde interpretaties bij de gebruikers van de gegevens. Inmiddels is een concept met gestandaardiseerde informatie-elementen gereed.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.