High Level Group Vervoerstelematica in oprichting

Vervoerstelematica, een verzamelnaam voor allerlei intelligente transportsystemen, is sterk in ontwikkeling. Voor de Stichting SIMS, RAI Vereniging en BOVAG reden om dit najaar de “High Level Group Voertuigtelematica” op te richten.

Het platform moet de sector ondersteunen met kennis bij het formuleren van beleid op dit vlak, stelt Leo Bingen, directeur van SIMS (Standaardisatie- en Informatiebeleid voor de Mobiliteitssector).  Vervoerstelematica omvat slimme toepassingen van technologie om de reiziger met informatie te ondersteunen in zijn mobiliteitskeuzes en -gedrag, aldus Bingen. Het gaat daarbij om onder meer in-car systemen, systemen langs de weg, applicaties op de smartphone en combinaties daartussen. RAI en BOVAG hebben eerder al de Stichting SIMS in het leven geroepen om een eigen informatiebeleid voor de mobiliteitssector te ontwikkelen op basis van standaarden en om de kansen die voertuigtelematica voor de leden en de markt te inventariseren.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.