Informatiepanelen niet erg effectief

Reizigers zijn moeilijk over te halen om tijdens de reis anders te gaan reizen. Daarom is het effectiever om ze vóór een reis goed te informeren over alternatieven.

Dit stelt Matthijs Dicke die 17 oktober promoveerde op het proefschrift “Psychological aspects of travel information presentation”. Dicke onderzocht onder andere de effectiviteit van informatiepanelen langs de weg en komt tot de conclusie dat die niet al te groot is. Uit onderzoek tijdens het vuurwerkfestival in Scheveningen bleek bijvoorbeeld dat weggebruikers onderweg nauwelijks hun reisplan veranderen. Bezoekers van het festival die parkeerden op de P+R-locatie bleken de beslissing om te parkeren op de P+R-locatie thuis al te maken of hadden ze vóór vertrek geen enkel plan. Reizigers met een reisplan veranderden nauwelijks van route. De gemeente Den Haag tekent hier bij wel aan dat dit onderzoek het vuurwerkfestival van 2005 betreft waarbij één enkele DRIP is ingezet. Inmiddels beschikt de gemeente over een zestigtal DRIPs om het verkeer bij ieder keuzepunt te kunnen informeren. De resultaten van het onderzoek zijn dus niet meer zonder meer van toepassing op het heden.

Ook de weergave van reistijden voor openbaar vervoer op de panelen helpt lang niet iedereen. Zo denken de meeste reizigers dat het om de reistijd gaat van station tot station. Meestal is de reistijd echter berekend vanaf de locatie van het informatiepaneel tot aan het aankomststation om een eerlijke vergelijking met reizen met de auto mogelijk te maken. Uit een onderzoek blijkt dat 36% van de deelnemers aan een proef de betekenis van de reistijd verkeerd interpreteert. En reizigers die niet zeker zijn van de betekenis van de reistijd, passen hun gedrag niet aan, aldus Dicke.

Reizigers laten zich dus niet makkelijk overhalen tijdens de reis anders te gaan reizen. Daarom is het effectiever om de perceptie ten aanzien van de alternatieven vòòraf te verbeteren, zo concludeert Dicke. Daarom moet informatie beschikbaar zijn die voor de reis geraadpleegd kan worden. Bijvoorbeeld over de werking van een P+R-locatie. Om de kans te verhogen dat reizigers een andere route kiezen of overstappen op een andere vervoerswijze, is informatie nodig op internet waarvan de reiziger gedurende zijn hele reis gebruik kan maken. Reisinformatie langs de weg moet weggebruikers informeren over de actuele of verwachte verkeerssituaties in het wegennetwerk. De informatie moet zo zijn ontworpen dat weggebruikers niet hoeven na te denken over de gevolgen van de informatie. Bijvoorbeeld door het verstrekken van een advies in plaats van alleen informatie.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.