Verruiming openingstijden spitsstroken pakt positief uit

De verruiming van de openingstijden van de spits- en plusstroken helpt tegen de files. Op 12 spits- en plusstroken waar dat is uitgeprobeerd zijn de voertuigverliesuren met 5 á 10 % gedaald.

De verruiming van openstelling is sinds eind 2011 van kracht. Voor het openen van een spits-/plusstrook was het criterium voorheen 1.500 motorvoertuigen per uur per rijstrook. Nu is dat bijgesteld naar 1.350 motorvoertuigen per uur per rijstrook.

Op dit moment telt Nederland 39 spits- en plusstroken die vanuit 5 regionale Verkeerscentrales geopend en gesloten worden. Negen stroken ging als gevolg van de maatregel de hele dag open in plaats van alleen in de spits. Bij nog eens negen stroken konden weggebruikers de strook  gebruiken in zowel de ochtend als de avondspits, daarvoor kon dat slechts in één van de spitsen. Vier stroken gingen op meer dagen open, en bij elf stroken veranderde er weinig.
Uit een onderzoek van Rijkswaterstaat DVS blijkt dat er op twaalf stroken een significant positief effect (5 à 10%) op de doorstroming is als gevolg van de verruiming openingstijden spits- en plusstroken. Het aantal ongevallen daalde, maar dat was toe te schrijven aan seizoensinvloeden. Per saldo lijkt sprake van een neutraal effect, aldus RWS-DVS.
De weggebruikers zijn in ieder geval tevreden. 80% zegt dat de verruiming openingstijden spits- en plusstroken een positief effect heeft op de doorstroming en 70% vindt dat de verruiming openingstijden spits- en plusstroken een positief effect heeft op de verkeersveiligheid.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.