Wachtstand rood meestal beste keus

Bij lagere intensiteitsverhoudingen tussen hoofdrichtingen en overig verkeer presteert ‘wachtstand rood’ voor de verkeerslichten aanmerkelijk beter dan wachtstand groen. Dat is de conclusie van een onderzoek in Noord-Holland naar de voor- en nadelen van ‘wachtstand groen’ ten opzichte van ‘wachtstand rood’.

Aanleiding voor het onderzoek vormde een serie ongevallen op provinciale weg N245 waarbij met hoge snelheid door rood werd gereden. Dat leidde tot de vraag of vanuit verkeersveiligheidsoogpunt ‘wachtstand rood’ als standaard zou moeten gelden. Uit het onderzoek blijkt dat er tussen wachtstand rood en wachtstand groen maar beperkte verschillen te vinden zijn op het gebied van verkeersveiligheid. De roodlichtnegatie lijkt hoger bij wachtstand groen dan bij wachtstand rood. De snelheid op het kruispunt ligt tijdens groen bij wachtstand rood lager dan bij wachtstand groen. Tijdens geel en rood is de snelheid bij wachtstand rood juist hoger dan bij wachtstand groen. Op basis van verkeersveiligheid is het moeilijk een voorkeur voor wachtstand rood of groen aan te geven, aldus Dorien Ottenhof van de provincie Noord-Holland.
De resultaten voor verkeersafwikkeling (wachttijden en stops) laten wel een duidelijk beeld zien. Bij lagere intensiteitsverhoudingen tussen hoofdrichtingen en overig verkeer presteert wachtstand rood aanmerkelijk beter dan wachtstand groen. Er is minder verliestijd en er is minder roodlichtnegatie. Bij hogere intensiteitsverhoudingen is er geen eenduidig beeld. Hoe verder het aanvraagpunt weg ligt, hoe beter de regeling hierop kan anticiperen. Wachtstand rood en wachtstand groen presteren, qua verkeersafwikkeling, gelijkwaardig op het moment dat de aanvraaglus op 120 m ligt en de verhouding tussen de intensiteiten op de hoofd- en zijrichtingen groter dan 4,5 à 5,5 is. Onder deze waarden gaat de voorkeur uit naar wachtstand rood en boven deze waarden bepalen andere factoren de wachtstandkeuze.

Op basis van de resultaten van de verkenning is een criterium voor de wachtstandkeuze opgesteld. Het criterium is gebaseerd op efficiëntie van de wachtstand en de locatie van de aanvraaglus. Bij lagere intensiteitsverhoudingen tussen hoofdrichtingen en overig verkeer is wachtstand rood, zowel vanuit het oogpunt van efficiëntie als roodlichtnegatie, beter. Bij hogere intensiteitsverhoudingen is wachtstand groen beter, als er geen aanvraaglus op meer dan 100 meter ligt, zowel vanwege efficiëntie als potentieel gevaarlijke situaties. In de praktijk betekent dit voor de provincie Noord-Holland dat voor het merendeel van de kruispunten wachtstand rood wordt geadviseerd.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.