Reizigers informeren reizigers in NS-app

Gebruikers van Android-telefoons beschikken, bij wijze van proef, sinds vorige week over extra informatie in hun NS-app Reisplanner Xtra. Naast de actuele reisinformatie van NS is nu ook de inbreng van twitteraars te volgen.

Zoals gebruikelijk bevat de Reisplanner Xtra overzichten van de actuele storingen en geplande werkzaamheden. Onder dat schema is voor Android-gebruikers voortaan te zien of op Twitter het betreffende traject wordt besproken. Hiermee komt extra informatie beschikbaar die mogelijk nuttig kan zijn voor de reiziger. De twitterberichten (‘tweets’) worden geselecteerd op basis van zogenoemde hashtags. Met dat symbool (#) maken gebruikers van Twitter duidelijk dat ze een gezamenlijk thema willen bespreken. Door gebruik van hashtags kan zo’n thema makkelijk worden gefilterd uit de stroom van tweets. Mochten er bijzonderheden zijn op het traject Utrecht-Rotterdam, dan zouden twitteraars dat kunnen bespreken via #UtRtd. Deze hashtag is gebaseerd op de officiële stationsafkortingen. Via de computer worden die tweets geselecteerd en onder het betreffende overzicht geplaatst. Op die manier worden reizigers voorzien van extra informatie over hun treintraject. Deze nieuwe toepassing is op suggestie van reizigers ontwikkeld, naar aanleiding van een discussiesessie opgezet met 20 betrokken Twitteraars, een zogenoemde Tweetup. Met die suggestie is NS via online reisinformatie en haar M-Lab aan de slag gegaan. De nieuwe toepassing is een proef. Mocht die slagen, dan komt de toepassing ook beschikbaar in de NS-app Reisplanner Xtra voor iPhone.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.