Goudappel gaat snelheids- en reistijdinfo leveren van Navteq

In navolging van TomTom gaat de combi Nokia/Navteq snelheidsdata en reistijden leveren voor de Nederlandse markt. Bureau Goudappel gaat de data aan de man brengen. En goedkoper dan TomTom.

Navteq is leverancier van digitale kaarten en verkeers- en locatiedata. Nokia levert gegevens die worden verkregen uit de GSM-bewegingen. Goudappel brengt deze data via een nieuwe informatieservice die direct toegang geeft tot dynamische gemiddelde reistijden, snelheden en hun spreiding, voor het Nederlandse wegennet. En, aldus Goudappel, goedkoper dan de bestaande alternatieven. En hoewel het bureau geen namen noemt, doelt men daarmee ongetwijfeld op TomTom.

De betrouwbaarheid van de gegevens is gevalideerd tegen vergelijkbare metingen uit het NDW, aldus Goudappel die de gegevens via een webservice aanbieden. Gebruikers kunnen ze direct binnenhalen voor analyses of in hun eigen website.

De nu gelanceerde Goudappel Informatieservice ontsluit twee databases. De eerste bevat het gemiddelde snelheidsprofiel voor ieder wegvak in Nederland over de afgelopen drie jaar. Er zijn ongeveer 20.000 verschillende snelheidsprofielen gedefinieerd. Bijgewerkte cijfers komen elk kwartaal beschikbaar. De tweede database bevat jaargemiddelde cijfers inclusief het aantal onderliggende metingen én de spreiding in de metingen. Deze informatie komt jaarlijks hernieuwd beschikbaar voor het gehele TMC-netwerk, het netwerk waarover dynamische verkeersinformatie wordt gegeven. Naast het basisabonnement biedt Goudappel extra diensten, zoals het toetsen van data op significante verschillen. Een tweede veel gevraagde service is het op maat visualiseren van de gegevens.

Deze informatieservice is de eerste stap op weg naar de veel bredere gegevensservice waarmee Goudappel wil komen. De eerst volgende stap zal het ontsluiten van de NDW-gegevens zijn: actueel én historie. Ook is het bedrijf verkeersintensiteiten uit OmnTRANS aan de gegevensservice aan het koppelen en beschikbare milieuinformatie. In het verlengde van deze diensten werkt men aan nieuwe informatie op basis van locatiegebonden gegevens uit allerlei meetinstrumenten, zoals bijvoorbeeld smartphones (GPS, GSM, Bluetooth, Wifi). Ook operationele data, zoals de GOVI-data voor het openbaar vervoer, zal daarbij worden betrokken. De informatieservice wordt aangeboden op basis van een abonnement. De prijzen zijn afhankelijk van de bestreken regio en de gewenste updatefrequentie.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.