Minister Schultz: statische verkeersmodellen wèl goed bruikbaar om emissies te berekenen

Volgens minister Schultz van IenM leveren statische verkeersmodellen wel goede prognoses van de verkeersomvang in de toekomst en de bijbehorende effecten. Ze ontkent de stellingname van bureau Goudappel Coffeng dat beweert dat statische verkeersmodellen onvoldoende rekening houden met congestie en dus verkeerde uitkomsten opleveren als het gaat om de berekening van emissies.

Om dat te bewijzen namen de onderzoekers van Goudappel de proef op de som. Ze rekenden de emissies door van een corridor van de A12 van Gouda naar Den Haag met een statisch model en met een dynamisch model en vergeleek . Daarnaast rekende men de emissies uit op basis van de werkelijk gemeten verkeersintensiteiten en de verkeersafwikkeling. Daaruit bleek dat de resultaten van het dynamische verkeersmodel aanzienlijk beter aansloten op de werkelijkheid dan van het statische model. ‘De foute uitkomsten van statische modellen kunnen leiden tot foutieve beleidsbeslissingen of het nemen van onnodige maatregelen op de verkeerde plaats of het niet nemen van maatregelen terwijl deze wel noodzakelijk zijn’, aldus concludeerden de onderzoekers.

Een publicatie op Verkeersnet.nl van het onderzoek was aanleiding voor een aantal Kamerleden om vragen te stellen aan de minister. Maar die stelt in haar antwoord dat statische modellen wèl goede prognoses van de verkeersomvang in de toekomst en de bijbehorende effecten opleveren en dat dynamische verkeersmodellen niet tot betere beleidsbeslissingen leiden over investeringen in milieumaatregelen.
‘Dynamische verkeersmodellen zijn vooral geschikt voor het bepalen van de effecten van verkeersmanagement, cq. om de effecten van details in het ontwerp op de verkeersontwikkeling in beeld te brengen’, aldus de minister. ‘Dit type modellen wordt daarom door IenM gebruikt voor gedetailleerde ontwerpvraagstukken en effectiviteit van benutting. Voor de afweging van geluidmaatregelen zijn dynamische modellen van minder belang. Voor het berekenen van de geluidbelasting is de snelheid bij vrije doorstroming bepalend, omdat de geluidbelasting in etmaalgemiddelden wordt uitgedrukt. De mate van doorstroming is wel van enig belang voor de effecten op verkeersemissies en luchtkwaliteit. Toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit vereist echter niet het detailinzicht dat een dynamisch model kan bieden. Daarvoor is omrekening nodig naar weekdaggemiddelde verkeersintensiteiten. De verschillen in tijd en plaats in de doorstroming en verkeersafwikkeling verspreid over een dag spelen daarin geen rol.’

De minister zegt verder dat niet wordt gemeten of statische modellen significant andere uitkomsten opleveren op het vlak van verkeersintensiteit en NOx vergeleken met metingen in de praktijk. ‘Verkeersmodellen worden regelmatig geactualiseerd op basis van verkeerstellingen en mobiliteitsgedrag. Zo wordt ervoor gezorgd dat prognoses goed overeen blijven komen met de werkelijke verkeersintensiteiten. Er zijn geen gegevens die een directe vergelijking tussen verkeersprognoses en metingen op wegvakniveau mogelijk maken en gezien het voorgaande is dit ook niet nodig.’

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Minister Schultz: statische verkeersmodellen wèl goed bruikbaar om emissies te berekenen - VerkeersNet

Minister Schultz: statische verkeersmodellen wèl goed bruikbaar om emissies te berekenen

Volgens minister Schultz van IenM leveren statische verkeersmodellen wel goede prognoses van de verkeersomvang in de toekomst en de bijbehorende effecten. Ze ontkent de stellingname van bureau Goudappel Coffeng dat beweert dat statische verkeersmodellen onvoldoende rekening houden met congestie en dus verkeerde uitkomsten opleveren als het gaat om de berekening van emissies.

Om dat te bewijzen namen de onderzoekers van Goudappel de proef op de som. Ze rekenden de emissies door van een corridor van de A12 van Gouda naar Den Haag met een statisch model en met een dynamisch model en vergeleek . Daarnaast rekende men de emissies uit op basis van de werkelijk gemeten verkeersintensiteiten en de verkeersafwikkeling. Daaruit bleek dat de resultaten van het dynamische verkeersmodel aanzienlijk beter aansloten op de werkelijkheid dan van het statische model. ‘De foute uitkomsten van statische modellen kunnen leiden tot foutieve beleidsbeslissingen of het nemen van onnodige maatregelen op de verkeerde plaats of het niet nemen van maatregelen terwijl deze wel noodzakelijk zijn’, aldus concludeerden de onderzoekers.

Een publicatie op Verkeersnet.nl van het onderzoek was aanleiding voor een aantal Kamerleden om vragen te stellen aan de minister. Maar die stelt in haar antwoord dat statische modellen wèl goede prognoses van de verkeersomvang in de toekomst en de bijbehorende effecten opleveren en dat dynamische verkeersmodellen niet tot betere beleidsbeslissingen leiden over investeringen in milieumaatregelen.
‘Dynamische verkeersmodellen zijn vooral geschikt voor het bepalen van de effecten van verkeersmanagement, cq. om de effecten van details in het ontwerp op de verkeersontwikkeling in beeld te brengen’, aldus de minister. ‘Dit type modellen wordt daarom door IenM gebruikt voor gedetailleerde ontwerpvraagstukken en effectiviteit van benutting. Voor de afweging van geluidmaatregelen zijn dynamische modellen van minder belang. Voor het berekenen van de geluidbelasting is de snelheid bij vrije doorstroming bepalend, omdat de geluidbelasting in etmaalgemiddelden wordt uitgedrukt. De mate van doorstroming is wel van enig belang voor de effecten op verkeersemissies en luchtkwaliteit. Toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit vereist echter niet het detailinzicht dat een dynamisch model kan bieden. Daarvoor is omrekening nodig naar weekdaggemiddelde verkeersintensiteiten. De verschillen in tijd en plaats in de doorstroming en verkeersafwikkeling verspreid over een dag spelen daarin geen rol.’

De minister zegt verder dat niet wordt gemeten of statische modellen significant andere uitkomsten opleveren op het vlak van verkeersintensiteit en NOx vergeleken met metingen in de praktijk. ‘Verkeersmodellen worden regelmatig geactualiseerd op basis van verkeerstellingen en mobiliteitsgedrag. Zo wordt ervoor gezorgd dat prognoses goed overeen blijven komen met de werkelijke verkeersintensiteiten. Er zijn geen gegevens die een directe vergelijking tussen verkeersprognoses en metingen op wegvakniveau mogelijk maken en gezien het voorgaande is dit ook niet nodig.’

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.