Nieuwe uitgaven over beheer van regel- en informatiesystemen beschikbaar

In 2012 is CROW-publicatie ‘Verkeerskundig beheer van regel- en informatiesystemen’ uitgebracht. Deze publicatie is nu uitgebreid met uitwerkingen van specifieke installaties en systemen, die gratis van de CROW-website zijn te downloaden.

Veel wegbeheerders blijken te worstelen met de vraag hoe verkeerskundig beheer structureel verankerd wordt binnen de organisatie. Hoe toets je of de verkeerssystemen nog wel werken zoals dat oorspronkelijk bedoeld was? CROW-publicatie ‘Verkeerskundig beheer van regel- en informatiesystemen’ (publicatienummer 313) biedt hulp bij het organiseren en uitvoeren van het verkeerskundig beheer. Verder ondersteunt het Groene Golf Team wegbeheerders bij het op orde krijgen van hun regel- en informatiesystemen.
De uitwerkingen van verkeerslichtenregelingen waren reeds opgenomen in de publicatie. De uitwerkingen van de andere verkeerssystemen zijn nu ook van de CROW-website te downloaden. Naast uitwerkingen van verkeerslichtenregelingen zijn nu ook uitwerkingen van toeritdoseerinstallaties (TDI’s), verkeerssignalering (MTM), dynamische route-informatiepanelen (DRIP’s) en parkeerverwijssystemen (PRIS) beschikbaar. Bij het opstellen van de publicatie zijn alle partijen die een rol spelen bij verkeerskundig beheer betrokken geweest. De inhoud richt zich dan ook op een brede doelgroep, van bestuurder tot uitvoerende. De publicatie is bedoeld voor alle professionals, met name beleidsadviseurs, op het gebied van mobiliteit, verkeersmanagement of verkeerssystemen en uitvoerders van het verkeerskundig beheer. Publicatie ‘Verkeerskundig beheer van regel- en informatiesystemen’ (artikelnummer 313) is te bestellen via de CROW-website. De uitwerkingen zijn daar ook te downloaden.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.