Behalve verkeersborden ook wegwijzers ruimen

delftDelft heeft onderzocht dat 15 tot 20 procent minder verkeersborden nodig zijn en bijna 60 procent minder borden voor bewegwijzering. De wijkbewegwijzering met wijknummers komt te vervallen.
De gemeente heeft voor verschillende verkeerssituaties bepaald welke verkeersborden minimaal nodig zijn. Dat zijn in de ogen van Delft alleen die borden die wettelijk verplicht zijn en nodig zijn voor de veiligheid. De overbodige borden zullen worden verwijderd. Voor standaardsituaties komen er standaardbordenplannen. Dit zorgt voor uniformiteit, aldus de gemeente. Alleen als er dringende redenen zijn plaatst de gemeente extra borden. In een groot deel van het autoluwgebied in de binnenstad wordt de ruimte door al het verkeer gebruikt (shared space). Hier zijn verkeersborden minder effectief en wordt een groter beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van verkeersdeelnemers om rekening met elkaar te houden.

Ook de bewegwijzering zal worden herzien. De bewegwijzering naar de binnenstad voor bezoekers kan beter. Er komen hiervoor borden met de tekst ‘historisch centrum’. De Parkeer-route borden worden ook verbeterd. Verder worden voortaan alleen de belangrijke bestemmingen bewegwijzerd, met minder wegwijzers. Ook de vormgeving van de wegwijzers wordt gestandaardiseerd, zodat er meer eenheid komt. Delft wil daarvoor overgaan op zogenaamde strokenborden. Dat zijn verzamelborden met op aparte stroken de verschillende bestemmingen. Dit is duidelijk en voorkomt dat voor elke bestemming een apart bord nodig is. De wijkbewegwijzering met wijknummers komt te vervallen. Dit systeem is verouderd en minder nodig door het gebruik van navigatiesystemen. De Tanthof-bewegwijzering blijft wel bestaan vanwege de complexiteit van de wijk.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.