Actieprogramma ‘Beter geïnformeerd op weg’ moet ITS-inspanningen stroomlijnen

Er gebeurt veel op het terrein van ITS en verkeer, maar het ontbreekt de overheid en de markt aan een gezamenlijk doel en aan regie. Minister Schultz wil daar verandering in brengen met het actieprogramma ‘Beter geïnformeerd op weg’.

Het actieprogramma zal bestaan uit een publiekprivate routekaart over Reisinformatie & Verkeersmanagement, waarin de strategische lijnen voor de beoogde ontwikkelingen worden beschreven. Om de routekaart concreet te maken volgen ook een uitvoeringsagenda voor de gezamenlijke overheden en een uitvoeringsagenda voor het gezamenlijke bedrijfsleven.

De routekaart Reisinformatie & Verkeersmanagement, die er in de tweede  helft van 2013 moet zijn, zet een gezamenlijk toekomstbeeld en een gezamenlijke aanpak door wegbeheerders, automotive branche en service providers neer. De Uitvoeringsagenda overheden moet inzichtelijk maken welke acties de samenwerkende overheden gaan uitvoeren om hun bijdrage te leveren aan het volgen van de routekaart. Daar zal over geen nieuw budget voor komen, maar het gaat om het ombuigen van bestaande budgetten. Concreet gaat het in deze agenda o.a. om het doorvertalen van de resultaten van maatregelen uit het programma Beter Benutten en de Praktijkproef Amsterdam naar regulier verkeersmanagement, het verbeteren van de datahuishouding voor eigen gebruik en het beschikbaar stellen aan private dienstverleners.
In de Uitvoeringsagenda bedrijfsleven moet inzichtelijk worden gemaakt welke acties het bedrijfsleven gaat uitvoeren, om een aandeel te leveren in het volgen van de routekaart.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.