App met info luchtkwaliteit

App luchtkwaliteit 1Een nieuwe app geeft smartphonegebruikers inzicht in de actuele luchtkwaliteit. Mensen met luchtwegklachten kunnen zich laten waarschuwen als een concentratie boven een zelfingestelde alarmwaarde uitkomt.

De app toont realtime de concentraties van fijn stof, ozon en stikstofdioxide op circa 75 locaties in Nederland (meetstations). De app toont deze drie luchtverontreinigende stoffen, omdat met deze stoffen wordt vastgesteld of er sprake is van smog. Ook geeft de app inzicht in de ernst van de gemeten luchtverontreiniging. De app toont indien gewenst de verwachte concentraties voor de volgende dag. Verder zijn de gemeten concentraties van de dagen ervoor te zien.

Het is mogelijk om een (zelfgekozen) alarmwaarde per meetstation in te stellen. Vooral mensen met luchtwegklachten kunnen hier baat bij hebben. Als de ingestelde alarmwaarde wordt overschreden, geeft de app een signaal af. De advies concentratiewaarden die in het notificatiesysteem van de app te zien zijn, zijn gebaseerd op de grenswaarden voor matige smog. Op dit moment worden de waarschuwingen uitsluitend gebaseerd op gemeten concentraties, en nog niet op verwachte waarden.

De app is ontwikkeld op initiatief van het RIVM, de GGD Amsterdam en de DCMR Milieudienst Rijnmond. Deze organisaties beheren ieder een eigen luchtkwaliteitmeetnet. De app is beschikbaar voor iPhone en iPad in de iTunes store, voor Android smartphones bij Google Play. De zoekfunctie: Luchtkwaliteit en RIVM. Verder is er een webbased versie beschikbaar voor overige type smartphones.

 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.