België zet door met snelwegvignet

viapassHet plan om in België een wegenvignet voor personenauto’s en een kilometerheffing voor vrachtwagens in te voeren krijgt steeds meer vorm. De aanbestedingsprocedure voor het zogenaamde Viapass-systeem voor vrachtwagens werd enkele dagen geleden gestart, En er is een speciale website ingericht die meer uitleg geeft over de plannen.

In 2011 werd in België een Politiek Akkoord gesloten voor ‘de hervorming van de verkeersfiscaliteit’. Doel is onder meer om een systeem van wegbeprijzing in te voeren, met een kilometerheffing voor vrachtwagens en een elektronisch wegenvignet voor personenwagens. De Gewesten hebben na een voorbereidende fase en een consultatiefase inmiddels een Definitieve Architectuur gedefinieerd voor de kilometerheffing voor vrachtwagens. Er wordt verder gewerkt aan een Definitieve Architectuur voor het wegenvignet voor personenauto’s. Ook zal een proefproject rond een kilometerheffing voor personenwagens opgezet worden.
Het project kreeg de naam Viapass. Op de website Viapass.be kan iedere geïnteresseerde vanaf nu veel informatie vinden over het project. De site bevat onder meer een chronologisch overzicht van de plannen en een sectie rond de consultaties met belanghebbenden en potentiële dienstenleveranciers voor het project. Hier alvast een overzicht van de FAQs pagina:
Wanneer wordt Viapass ingevoerd?
Volgens de huidige planning zou de invoering van Viapass in 2016 mogelijk zijn.
Wat zijn de tarieven van de Viapass voor vrachtwagens?
De tarieven zijn nog niet bekend, maar ze zullen ruim voor de lancering van het syteem bekend gemaakt worden.
Wie gaat Viapass uitbaten?
Het Viapass-systeem zal worden ontwikkeld, gebouwd, gefinancierd, onderhouden, en uitgebaat door een private partner..
Hoeveel zal het Viapass-wegenvignet kosten?
Over de tarieven is op dit moment nog niets bekend.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.