Rotondedoseerinstallatie te gebruiken als DVM-instrument

rdi_grafiekIn het verleden werden Rotondedoseerinstallatie’s (RDI) alleen toegepast om een lokaal probleem op te lossen en nog niet als mogelijk stuurmiddel in het kader van regionaal verkeersmanagement. Uit simulaties blijkt dat een RDI voor DVM-toepassingen wel degelijk grote kansen biedt en de verliestijden aanzienlijk laat verminderen.

Dit zegt DTV Consultants, die de mogelijkheden van RDI’s onderzocht met een verkeersmodel én in de praktijk. De capaciteit van rotondes wordt beïnvloed door de verkeersstromen en de bijbehorende voorrangsregels. Bij capaciteitsproblemen is er geen mogelijkheid om verkeer te sturen. Een rotondedoseerinstallatie (RDI) biedt daarvoor een uitkomst, aldus DTV Consultants. Diverse simulaties tonen aan dat er kansen liggen om RDI’s als DVM-instrument in te zetten. Een RDI meet met behulp van detectielussen of er op een rotondetak file is. Is dat het geval, dan worden de doseerlichten op de voorliggende rotondetak (de eerstvolgende tak met de klok mee gezien) naar rood geschakeld. Het doel daarvan is dat de rotondetak met de file beter kan afwikkelen, waarmee de wachttijden op de rotonde “eerlijker” worden verdeeld. Voorwaarde voor de inzet van RDI’s als DVM-instrument is dat de RDI op meerdere rotondetakken wordt aangebracht. De grafiek van een simulatie laat zien dat de verliestijden zonder RDI op twee rotondetakken aanzienlijk is. Met toepassing van een complete RDI neemt de verliestijd op deze takken flink af, terwijl de verliestijden op de overige twee takken (beperkt) toeneemt. Verder is het nodig extra lussen aan te brengen ten opzichte van een “traditionele RDI”. Het doel is om algoritmisch gezien een herkomstbestemmingsrelatie te bepalen, zodat het mogelijk is om van bovenaf te kunnen ingrijpen.
Op dit moment is DTV bezig met een praktijkproef waarvan binnenkort de resultaten bekend worden.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Rotondedoseerinstallatie te gebruiken als DVM-instrument - VerkeersNet

Rotondedoseerinstallatie te gebruiken als DVM-instrument

rdi_grafiekIn het verleden werden Rotondedoseerinstallatie’s (RDI) alleen toegepast om een lokaal probleem op te lossen en nog niet als mogelijk stuurmiddel in het kader van regionaal verkeersmanagement. Uit simulaties blijkt dat een RDI voor DVM-toepassingen wel degelijk grote kansen biedt en de verliestijden aanzienlijk laat verminderen.

Dit zegt DTV Consultants, die de mogelijkheden van RDI’s onderzocht met een verkeersmodel én in de praktijk. De capaciteit van rotondes wordt beïnvloed door de verkeersstromen en de bijbehorende voorrangsregels. Bij capaciteitsproblemen is er geen mogelijkheid om verkeer te sturen. Een rotondedoseerinstallatie (RDI) biedt daarvoor een uitkomst, aldus DTV Consultants. Diverse simulaties tonen aan dat er kansen liggen om RDI’s als DVM-instrument in te zetten. Een RDI meet met behulp van detectielussen of er op een rotondetak file is. Is dat het geval, dan worden de doseerlichten op de voorliggende rotondetak (de eerstvolgende tak met de klok mee gezien) naar rood geschakeld. Het doel daarvan is dat de rotondetak met de file beter kan afwikkelen, waarmee de wachttijden op de rotonde “eerlijker” worden verdeeld. Voorwaarde voor de inzet van RDI’s als DVM-instrument is dat de RDI op meerdere rotondetakken wordt aangebracht. De grafiek van een simulatie laat zien dat de verliestijden zonder RDI op twee rotondetakken aanzienlijk is. Met toepassing van een complete RDI neemt de verliestijd op deze takken flink af, terwijl de verliestijden op de overige twee takken (beperkt) toeneemt. Verder is het nodig extra lussen aan te brengen ten opzichte van een “traditionele RDI”. Het doel is om algoritmisch gezien een herkomstbestemmingsrelatie te bepalen, zodat het mogelijk is om van bovenaf te kunnen ingrijpen.
Op dit moment is DTV bezig met een praktijkproef waarvan binnenkort de resultaten bekend worden.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.