Brug nog even dicht voor de bus

arrivaOpenstaande bruggen veroorzaken oponthoud voor het wegverkeer en dus ook voor het openbaar vervoer. De gemeente Dordrecht en regio Drechtsteden hebben actie ondernomen. Om de doorstroming van de bussen op de Prins Hendrikbrug te verbeteren is een ‘brugwachterssysteem’ ingevoerd.

Wanneer er bussen op minder dan twee minuten van de brug zijn, wacht de brugwachter met het openen van de brug.

Het “Drechtse Brugwachterssysteem” maakt gebruik van de actuele reisinformatie uit het Dynamisch Reisinformatiesysteem waarmee brugwachters worden geïnformeerd over naderende bussen. Doel is om het openen van de Prins Hendrikbrug beter af te stemmen op het passeren van de bussen, zodat die minimale hinder ondervinden. Adviesbureau Keypoint Consultancy heeft het ingevoerde brugwachterssysteem geanalyseerd.

Met behulp van camera’s werden de brugopeningen geregistreerd, evenals de aankomst- en eventuele wachttijd van bussen. In de situatie zonder brugwachterssysteem waren er bij 85 brugopeningen 55 bussen die vertraging opliepen, waarvan er 26 (47%) in de eerste twee minuten na brugopening bij de brug arriveerden. In de situatie met brugwachterssysteem zijn er bij 67 brugopeningen 35 vertraagde bussen. Hiervan komen er slechts 8 (22%) aan in de eerste twee minuten na brugopening.

Brugwachters kunnen niet in alle gevallen bussen binnen twee minuten doorlaten, bijvoorbeeld niet wanneer er meer bussen kort na elkaar bij de brug arriveren. Het vaarverkeer zou in dat geval te lang moeten wachten.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.