Hoofdrailnetconcessie

Brandbrief consumentenorganisaties: “Voorkom dat fietsparkeren bij stations verslechtert”

Fietsenstalling bij een NS-station. Foto: NS

Fietsparkeren staat tot schrik van verschillende consumentenorganisaties niet in het Programma van Eisen van de nieuwe spoorconcessie. Dat betekent dat de fietsenstallingen bij NS stations niet meer ‘serieus gefinancierd’ worden en daarmee dreigt een enorme afbreuk aan de stationsstallingen. De consumentenorganisaties hopen met een brandbrief staatssecretaris Vivianne Heijnen te overtuigen om het ‘grote risico’ dat ze neemt, te heroverwegen.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen is van plan om de verplichting van NS voor het fietsparkeren uit de Hoofdrailnetconcessie te halen. De nieuwe afspraken daarover moeten gemaakt worden in de zogenoemde ‘Stationsagenda.’ Tot die agenda er is, zal de huidige verplichting van de NS worden voortgezet.

De consumentenorganisaties in het OV (ANWB, Fietsersbond, Ieder(in), KBO-PCOB, LSVb en Reizigersvereniging Rover, verenigd in het Locov) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), roepen in hun brandbrief dat dit een zeer slecht idee is. “Op zichzelf snappen wij de redenering van de minister. De Stationsagenda is geen onlogische plek om afspraken te maken. Wij zien echter dat deze route in de komende periode weinig kansrijk is om tot een noodzakelijke doorbraak te komen en deze juridisch te borgen.”

Financiële impasse

De organisaties vinden dat de huidige kostenverdeling niet duidelijk is. “Er is tot op heden geen overeenstemming bereikt over de verdeling van de exploitatielasten van de stallingen.” Opmerkelijk, aangezien de Tweede Kamer acht jaar geleden al instemde met een motie van CU-Kamerlid Carla Dik-Faber. In die motie staat dat de NS ‘naar redelijkheid’ bijdraagt aan de kosten van het fietsparkeren bij stations.

De kosten van de fietsstallingen bij stations worden nu verdeeld tussen NS, het Rijk en de gemeenten. Gemeenten hebben nu al steeds meer moeite om het geld voor de stallingen op te hoesten, vanwege de financiële druk op de lokale bestuurslagen.

“Omdat een aantal contracten in grote steden de komende tijd afloopt, dreigt deze impasse alleen maar groter te worden. Een impasse die toch al wordt vergroot door vertragingen in de aanleg van nieuwe stallingen door onder meer een complicatie over het betalen van btw. Wij willen voorkomen dat deze impasse leidt tot ongewenste effecten voor de reiziger.”

De staatssecretaris schrijft in het Programma van Eisen dat de concessiehouder, in dit geval NS, verantwoordelijk blijft voor de afspraken omtrent de stationsstallingen zolang de afspraken nog niet zijn vastgelegd in de Stationsagenda. “Wij zien de bestaande impasse als een route met weinig perspectief. Wij zijn niet op de hoogte van een beoogde ingangsdatum van de stationsagenda en menen dat deze niet voldoende juridische borgingen heeft om fietsparkeren te regelen. Voor ons is derhalve onduidelijk hoe daarin harde financiële en organisatorische afspraken gemaakt kunnen worden.”

Belang van stationsstallingen

Als de afspraken over de financiering van de stallingen niet goed gemaakt kunnen worden, dan dreigt een enorme afbreuk. “Met het schrappen van fietsvoorzieningen uit de hoofdrailnetconcessie zal het fietsparkeren bij stations verslechteren, waar reizigers en omwonenden de dupe van zijn”, schrijft de VNG.

“Het kan toch niet waar zijn dat we al die mooie stallingen hebben gebouwd en we straks maar moeten zien of en hoe ze beheerd worden en of ze 24 uur gratis blijven? Fiets plus trein is een geweldige combi, het beheer moet bij de NS blijven”, schrijft algemeen directeur bij de Fietsersbond Esther van Garderen op LinkedIn.

VNG onderschrijft die conclusie: “Als de stallingen minder aantrekkelijk worden voor de reiziger dan loopt het gebruik van het OV terug, neemt de autocongestie toe en de leefbaarheid van de stad af.”

Ondoordacht en ongewenst

“Wij zijn van mening dat het schrappen van fietsenstallingen uit de hoofdrailconcessie ondoordacht en ongewenst is. Het kabinet gaat hiermee tegen alle afspraken in en haalt zich veel problemen op de hals. De fiets is cruciaal in de deur-tot-deur reis en moet onderdeel zijn van de concessie. De huidige marktordening met betrekking tot fietsparkeren functioneert goed en de consument is zeer tevreden. Bezoekers komen van heinde en ver naar onze stallingsoplossingen kijken waarvan wij durven zeggen dat ze de beste zijn in de wereld: ‘if it ain’t broke, don’t fix it!’”

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Sander van vliet

Bron: OVPro.nl

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.