Onderwerp: Bewegwijzering

Voorstel voor bewegwijzering snelfietsroutes

De Stadsregio Arnhem Nijmegen start eind mei met een pilot met nieuwe paarse wegwijzers langs snelfietsroutes in de gemeenten Overbetuwe, Beuningen, Duiven en Nijmegen-Noord. De fietswegwijzers komen in diverse uitvoeringsvormen op een aantal locaties te...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Nieuwe richtlijn bewegwijzering

Tot nu toe verschilt de bewegwijzering in Nederland per wegtype en locatie. Een nieuwe CROW-publicatie ‘Richtlijn bewegwijzering 2014’ moet wegbeheerders helpen bij uniformering. De nieuwe richtlijn vervangt de oude richtlijn uit 2005, die door de aanpassingen...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Behalve verkeersborden ook wegwijzers ruimen

Delft heeft onderzocht dat 15 tot 20 procent minder verkeersborden nodig zijn en bijna 60 procent minder borden voor bewegwijzering. De wijkbewegwijzering met wijknummers komt te vervallen. De gemeente heeft voor verschillende verkeerssituaties bepaald welke verkeersborden minimaal...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

FietsDRIP’s in Amsterdam Noord

In Amsterdam Noord zijn sinds kort fietsDRIP’s te zien, dynamische route informatie panelen voor fietsers. De DRIP’s leveren informatie over de vertrektijden van de veren en bieden fietsers de keuze tussen drie of vier verschillende veerboten....Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Regio Eindhoven krijgt uitwijkroutes voor verkeersincidenten

Binnenkort kunnen automobilisten via uitwijkroutes verder rijden als rond Eindhoven een snelweg volledig wordt gestremd door een verkeersincident. De wegbeheerders (gemeenten, provincie en rijk) hebben hiervoor in onderlinge samenwerking uitwijkroutes uitgezet. Naast een betere doorstroming...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Bewegwijzeringsconflict suddert voort

De onenigheid over de beste manier om de bewegwijzering in ons land te organiseren duurt voort. Nadat eerder bureau Twijnstra en Gudde al constateerde dat het rommelt in bewegwijzeringsland, komt er nu een nieuw onderzoek...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Navigatie maakt wegwijzers niet overbodig

Navigatiesystemen maken bewegwijzering niet overbodig, zo blijkt uit een onderzoek dat verkeersadviesbureau Arane en onderzoeksbureau ITS in opdracht van CROW uitvoerden. Ook als in de toekomst alle voertuigen zijn uitgerust met navigatiesystemen, blijven de borden...Lees verder
|4 reacties|door: Redactie