Onderwerp: CO2

Weg absorbeert CO2

In de gemeente Leek is begonnen met het aanbrengen van een deklaag op de Mensumaweg die CO2-bindt en bovendien licht reflecteert. Beide toepassingen zijn op zich niet nieuw, maar de combinatie wel. Het product maakt onder meer...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Openbaar vervoer dure oplossing voor klimaatproblemen

Investeringen in openbaar vervoer zijn een relatief dure manier om vervoer duurzamer te maken. Inzetten op elektrisch vervoer, telewerken of bouwen nabij stationslocaties zijn effectiever. En ov-frequenties verhogen is een effectievere investering dan de aanleg...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Uitstoot verkeer en vervoer daalt

De uitstoot van fijnstof door het verkeer en vervoer is tussen 1990 en 2014 met 57 procent afgenomen. Ook nam de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) in dezelfde periode af met ruim 45 procent. De uitstoot van kooldioxide (CO2)...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Hoe schoon is een elektrische auto?

Een elektrische auto die geladen wordt met groene stroom is aanzienlijk schoner dan een benzineauto. Maar een hybride auto op gewone stroom is in de dagelijkse praktijk maar een klein beetje schoner. Dat blijkt uit een...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Zuiniger auto’s door hogere autobelastingen

Door fiscale stimulering kiezen automobilisten in vijftien onderzochte EU-landen vaker voor een zuinige auto. Maar het uiteindelijk effect op de totale CO2-uitstoot is gering. Het PBL onderzocht samen met de Universiteit Tilburg en het Centraal Planbureau...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Nederlandse coalitie tegen klimaatverandering

De Nederlandse Spoorwegen laten in 2018 alle treinen op groene stroom rijden, waarmee 1,2 miljoen treinreizen per dag klimaatneutraal zijn. De NS is één van de bedrijven die zich hebben aangesloten bij de Nederlandse coalitie tegen...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Subsidie op zuinige auto’s kostbare zaak

De jaarlijkse bpm-opbrengsten zijn door de subsidies op zuinige auto’s sinds 2006 met 1 à 1,5 miljard euro gedaald. Het resultaat valt tegen. Dat constateert het Planbureau voor de Leefomgeving in de ‘Balans van de Leefomgeving...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Schone auto’s gaan vroegtijdig de grens over

Nogal wat schone auto’s verdwijnen over de grens. Rekensommetjes waarbij de milieuwinst van hybrides en elektrische auto’s over de volle levensduur wordt meegerekend, kloppen niet. Dat blijkt uit onderzoek van TNO die de cijfers van de RDW...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

STREAM biedt overzicht emissies per reizigerskilometer

Er is steeds meer aandacht voor de schadelijke gevolgen van luchtvervuilende- en broeikasgasemissies in het personenvervoer. Maar de emissiekentallen die gehanteerd worden door organisaties en bedrijven zijn vaak verschillend. STREAM Personenvervoer biedt een breed gedragen...Lees verder
|Reageer|door: Redactie