Onderwerp: Erftoegangsweg

Verlichting hoeft niet altijd

Verlichten van de openbare ruimte hoeft niet altijd. Er kunnen redenen zijn om niet, dan wel zeer beperkt te verlichten. De keuze hiervoor is een beleidsafweging. Deze keuze hangt nauw samen met aspecten als verkeersveiligheid,...Lees verder
|1 reactie|door: Redactie

Meer onderzoek nodig naar grijze wegen

Er is een duidelijke tweedeling binnen de verkeerswereld als het gaat om de problematiek van de grijze wegen. Bepaalde partijen vinden dat moet worden vastgehouden aan de principes van Duurzaam Veilig terwijl andere bereid zijn...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Delft tevreden met ‘wijkontsluitingsweg’

Het Duurzaam Veilig principe kent drie type wegen: stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen. Maar inmiddels ontstaan er de nodige varianten. Zo heeft Delft een vierde wegcategorie geïntroduceerd: de wijkontsluitingsweg. De gemeente noemt de wijkontsluitingsweg een...Lees verder
|2 reacties|door: Redactie