Onderwerp: Fietsongevallen

Beleidsimpuls Verkeersveiligheid levert nog weinig op

Het verkeersveiligheidsbeleid van het ministerie van IenM blijft steken in goede voornemens. In 2014 is het aantal ernstig verkeersgewonden gestegen en het aantal verkeersdoden niet verder gedaald. Meetbare effecten van de zogenaamde Beleidsimpuls Verkeersveiligheid zijn...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Fietsers botsen vaker met elkaar

Meer fietsers belanden op de Eerste Hulp als gevolg van onderlinge botsingen. Dat aantal lijkt veel sterker toe te nemen dan andere typen fietsongevallen. Het grootste probleem daarbij is niet de botsingen tussen fietsers en...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Diepteonderzoek naar fietsongevallen

De SWOV is gestart met een diepteonderzoek naar fietsongevallen. Het onderzoekinstituut verzamelt gedetailleerde informatie over de omstandigheden waarin deze fietsongevallen met 50-plussers hebben plaatsgevonden. In het bijzonder richt de SWOV zich op de fietsongevallen waarbij een...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Minder fietsongevallen door betere infrastructuur

Het aantal ongevallen met fietsers is verminderen door de wegen, fietspaden en andere infrastructuur zorgvuldig vorm te geven. Dat kan zowel een bijdrage kan leveren aan het voorkomen van zogenaamde enkelvoudige fietsongevallen, zoals aanrijdingen met...Lees verder
|Reageer|door: Redactie